Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 GAFA 6

Ooso Ila Maatete Heeshsho Soorritanno Gara

Ooso Ila Maatete Heeshsho Soorritanno Gara

‘Ooso Yihowa eltooti.’ —Faarso 127:3

Minaanninna minaama ooso ilanno wote hagiidharano yaadarano dandaanno. Haaro annanna ama ikkitinoonni daafira, roore yannaˈnenna wolqaˈne qaaqqoˈne towaaxxate horoonsidhinannita huwattinanni wote, dhagge ikkaˈnera dandaanno. Goxichu anjenna caaccaawa aanteˈnera qarra kalaqqara dandiitanno. Qaaqqoˈne towaaxxatenna maateˈne hagiirraame assiˈrate lamunku mito coye biddi assiˈra hasiissannoˈne. Qullaawu Maxaafi amaale togoore dandiitine heeˈrate kaaˈlitannoˈnehu hiittoonniiti?

 1 ILA HEESHSHOˈNE SOORRITANNOTA HUWATTE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Baxillu cincahonna shaqqadoho.” Qoleno baxillu “umisi horo dihasiˈranno, hattono dihifatamanno.” (1 Qorontoosi 13:4, 5) Umi qaaqqokki ilatta wote, gudisidhe qaaqqokki towaaxxate widira higakki nooreentilla. Ikkirono, minaannikkira hawoottasihu gede ikke macciishshamasira dandaanno; konni daafira isono towaaxxa hasiissannoheta deˈooti. Cincatenninna shaqqillunni iso deoottasikkitanna qaaqqoˈne towaatate isino kaaˈlamanni nooti macciishshantannosi gede assi.

“Minaannuwa, insa ledo egennotenni heeˈraˈne agurtinoonte.” (1 Pheexiroosi 3:7) Minaamakki roore wolqase qaaqqoˈne towaattanni guddannota huwati. Ise konne haaro loosu qeechase wonshitanno daafira hifatantara, daafurtara hakkiino saˈe yaaddara dandiitanno. Mito wote atera hifatante coyidhannoha ikkara dandaanno; ati kayinni hakkawote kaajjishshe qoltooti; korkaatuno “rahe hanqannokki manchi wolqaataamo mancho rooreho.” (Lawishsha 16:32) Coye wodanchate woˈnaali, hattono hasiisannore assite kaaˈlise.—Lawishsha 14:29.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Annuwa: Qaaqqoˈne hashsha nafa awuuttanni minaamakki kaaˈli. Minaamakkinna qaaqqiˈne ledo roore yanna sayisa dandaatto gede, wolere assatto yanna ajishi

  • Amuuwa: Minaannikki qaaqqoˈne towaata kaaˈlahera hasiˈranno wote, kaaˈlo gibbooti. Assannore garunni assa hoogiro nafa, loonsanni gara kulisi ikkinnina mishshootisi

 2 MEREEROˈNE NOO JAALOOMA KAAJJISHIDHE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Lamunku mitto maala ikkitanno.” (Kalaqo 2:24) Maateˈnera haaru miili lexxinoha ikkirono, kiˈne lamunku “mitto maala” ikkitinoonnita deˈinoonte. Mereeroˈne noo jaaloomi kaajjanno gede assiˈrate dandiitinannire baala asse.

Minaama, minaannikki maateˈne kaaˈlatenna irkisate assannorira galatisi. Iso galatate coyiˈratta qaali “hurre” ikkasira dandaanno. (Lawishsha 12:18) Minaanna, minaamakki lowo geeshsha baxattosetanna naadattoseta affanno gede assi. Maateˈne towaattanno gara lowo geeshsha naadattota kulise.—Lawishsha 31:10, 28.

“Mittu mittunku manchi ayewoteno umisi horo ikkikkinni woleho horoomannore haso.” (1 Qorontoosi 10:24) Ayewoteno galteˈnera danchare asse. Minaannanna minaama ikkitinoonni daafira hasaawate, mimmito macciishshatenna galatate yanna gaaˈme. Siimu xaado lainohunni umoˈne baxxinannire ikkitinoonte. Galteˈnetano hedde. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Lamunku sumuu yitineenna mite yanna geeshsha ikkiro ikkinnina kuˈu kuˈuyira hasiisannore hooltinoonte.” (1 Qorontoosi 7:3-5) Konni daafira, tenne hajo daafira lamunku giddoˈneta fushshitine hasaabbe. Cincanna mimmitiˈne hedo huwataˈne jaaloomaˈne kaajjishshanno.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Lamunku calla sayissinanni yanna gaaˈma deˈinoonte

  • Galteˈne baxxinannita leellishannore mitore asse; lawishshaho, borrote sokka borreessitine uyiyye woy shiimare hirtine uyiyye

 3 QAAQQOˈNE QAJEELSA

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Gato afiˈratto gede assitannohe hayyo heedhannohe gede kaaˈlitannoheta qullaawa borro muˈru qaaqqi heedhenni afootto.” (2 Ximootewosi 3:15) Qaaqqoˈne ma garinni rosiissinanniro soma fushshidhe. Qaaqqiˈne ilamara albaanni nafa rosate dandoo afiˈrino. Godowa heeˈrenni qaaqqiˈne qoonqoˈne badara hattono hagiirreˈnenna dadilleˈne huwatara dandaanno. Qaaqqiˈne anje heeˈreenna borro nabbabbesi. Nabbabbinanniri leella hoogisirono, hatto assaˈne lophanno wote nabbawa baxannoha ikkanno gede kaaˈlitasira dandiitanno.

Qaaqqiˈnera kiˈne Yihoware coyidhinanna macciishshate diru diˈˈiillinosi yaa dihasiissannoˈne. Isi macciishshanna huuccatto assidhe. (Marro 11:19) Godoshshiishshinanni wote nafa, Yihowa kalaqore kullesi. (Faarso 78:3, 4) Qaaqqiˈne lophanni haˈranno wote, kiˈne Yihowa baxxinannita huwatanno, hakkiinni isino Yihowa baxanno.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Yihowa qaaqqoˈne qajeelsate kaaˈlitannoˈne hayyo aannoˈne gede baddine kultine huuccidhe

  • Qaaqqu afara hasidhinannita qara qara qaalla anjesinni hanaffine marro marro higgine kullesi