Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno!

  *GAFA 1

Maateˈne Hagiirraame Assiˈrate Maganu Seera Harunse

Maateˈne Hagiirraame Assiˈrate Maganu Seera Harunse

“Kalaqaanchu umonni labbaahanna meyaata asse kalaqinonsa.”—Maatewoosi 19:4

Umo adhanna adhama xintinohu Magano Yihowaati.* Qullaawu Maxaafi Yihowa umita meya mancho kalaqe kae ‘manchunniwa abbinota’ kulanno. Addaami tennera lowo geeshsha hagiidhe togo yiino: “Kuni miqichi miqqaˈyanni haaˈnoonniho, maaluno maaliˈyanni haaˈnoonniho.” (Kalaqo 2:22, 23) Xaano ikkiro Yihowa adhamino manni hagiirraamma ikkara hasiˈranno.

Adhantini yannara baalunkuri injaannonke yitine heddinoonniha ikkara dandaanno. Ikkollana, lubbora baxamanno minaanninna minaama mereero nafa qarru kalaqamasi digattanno. (1 Qorontoosi 7:28) Tenne birosherera nooha Qullaawu Maxaafiha xintu seera harunsitiniro maateˈne hagiirru noota ikkitanno.#—Faarso 19:8-11.

 1 YIHOWA UYINOˈNEHA LOOSU QEECHA HUWATTE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? Minaanni maatete umoho.—Efesooni 5:23.

Minaanna, Yihowa minaamakki towaatattosera hasiˈranno. (1 Pheexiroosi 3:7) Yihowa ise kalaqinohu aggaare ikkitaheraati; qoleno ayirrinyunninna baxillunni amadattosera hasiˈranno. (Kalaqo 2:18) Minaamakki lowo geeshsha baxanna ise hasatto balaxisiisate maahoyye yaattoha ikka hasiissannohe.—Efesooni 5:25-29.

Minaama, Yihowa minaannakki lowo geeshsha ayirrisattaranna loosu qeechasi danchu garinni wonshanno gede kaaˈlattasira hasiˈranno. (1 Qorontoosi 11:3; Efesooni 5:33) Minaannikki muranno coyibba maahoyye yite adhi; hattono woˈmu wodaninni ledosi kaaˈlami. (Qolasiyaasi 3:18) Tenne assakki minaannikkinna Yihowa illera xuma ikkatta gede assitannohe.—1 Pheexiroosi 3:1-6.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Dancha minaanna woy dancha minaama ikkate woyyeessiˈra hasiissannoˈne coye kuˈu koˈoye xaˈme. Hakkiinni seekkitine macciishshe, hattono woyyeessiˈra hasiissannoˈnere woyyeessiˈrate sharramme

  • Cincaaleeyye ikke. Lamunkura mimmito hagiirsiissinanni gara rosate yanna hasiissannoˈne

2 GALTEˈNERA ADDINTA ASSAABBINANNITA LEELLISHSHE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? Galteˈne hasatto dea dihasiissannoˈne. (Filiphisiyusi 2:3, 4) Yihowa soqqamaasinesi “manna baalaho [jooguulle]” ikkitara hasiˈrannota qaaggine, galteˈne muxxe ikkitino gede assitine laˈe. (2 Ximootewosi 2:24) “Kaˈni gede coyiˈnanni coyi bisete gede madiissanno; hayyootu arrawi kayinni hursanno.” Konni daafira coyidhinanni coye seekkitine hedde. (Lawishsha 12:18) Yihowa ayyaani shaqqillunninna baxillunni coyidhinanni gede kaaˈlannoˈne.—Galaatiya 5:22, 23; Qolasiyaasi 4:6.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Galteˈne ledo jajjabba coyibba kayissine hasaabbinara albaanni, wodanaaˈmitine macciishshitinanni gedenna kuˈu kuˈuyi hedo adhate maahoyye yitinara kaaˈlannoˈne gede Yihowa huuccidhe

  • Coyidhinanni coyenna coyidhinanni gara seekkitine hedde

 3 MITTO IKKITINOONNITA HEDDE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? Adhantini wote galteˈne ledo “mitto maala” ikkitinoonni. (Maatewoosi 19:5) Ikkollana lame addi addi manna ikkitinoonni daafira babbaxxitino hedo heedhaˈnera dandiitanno. Konni daafira hedoˈne xaadisidhinanni gara rosa hasiissannoˈne. (Filiphisiyusi 2:2) Mitto coye murtinanni wote mittimma lowo geeshsha hasiissannoˈne. Qullaawu Maxaafi, “Amaale heedhuro somu qinaanno” yaanno. (Lawishsha 20:18) Mitto coye murtinanni yannara Qullaawu Maxaafiha xintu seera harunse.—Lawishsha 8:32, 33.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Galteˈnera hedoˈne woy mittu coyira nooˈne lao calla ikkikkinni godowiˈneta fushshitine kulle

  • Mitto coye assate wolu manchira qaale eˈinara albaanni galteˈne ledo amaalamme

* Qullaawu Maxaafi Maganu suˈmi Yihowa ikkinota kulanno.

^ GUFO 1 # Borreessate injaara yine tenne borro giddo saˈne saˈne labbaahura coyiˈnoonniha ikkirono, uyinoonni amaale meyaaterano kaaˈlitannote.