Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno!

 GAFA 9

Yihowa Maateˈne Ledo Magansidhe

Yihowa Maateˈne Ledo Magansidhe

“Iimanna uulla . . . kalaqinoha magansidhe.”—Ajuuja 14:7

Tenne birosherera rossininte gede, Qullaawu Maxaafi kiˈnerano maateˈnerano kaaˈlannoha fakkana xintu seera amadino. Yihowa hagiirraamma ikkitinara hasiˈranno. Isi magansiˈra balaxisiissinanniha ikkiro, isi ‘wole coyibba baala uyinanniˈneta’ coyiˈrino. (Maatewoosi 6:33) Isi addinta jaallasi ikkitinara hasiˈranno. Maganu ledo nooˈne jaaloomi lexxanno gede assiˈrate afidhinanni faro baala horoonsidhe. Tini mittu manchi afiˈra dandaanno coyi baalunkunni roortino qoossooti.—Maatewoosi 22:37, 38.

 1 YIHOWA LEDO NOOˈNE JAALOOMA KAAJJISHIDHE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Yihowa togo yaanno: ‘Ani anna ikkeemmoˈne, kiˈne kayinni labballonna meyaa oosoˈya ikkitinanni.’” (2 Qorontoosi 6:18) Maganu muli jaallasi ikkitinara hasiˈranno. Isi jaalla ikkate kaaˈlitanno coyibba giddo mitte huuccattote. Yihowa ‘agurtinikki huuccidhinara’ koyisinoˈne. (1 Teselonqe 5:17) Isi giddoˈnetanna dhiwinoˈne coye kultinanna macciishsha hasiˈranno. (Filiphisiyusi 4:6) Minaanni maatesi riqiwe huuccatto assanno wote maatesi, Maganu isira mageeshshi geeshsha xawe leellinosiro affanno.

Maganoho hasaaphano agurranna isi yaannore macciishshano hasiissannonke. Qaalesinna Qullaawu Maxaafi aana xintantino borro xiinxallitinanni wote isi yaannore macciishshitinanni heedhinoonni yaate. (Faarso 1:1, 2) Rossinoonni coye hiince. (Faarso 77:11, 12) Maganu yaannore macciishshate Kiristaanu gambooshshe haˈrano hasiissanno.—Faarso 122:1-4.

Mannaho Yihoware kulano, isi ledo albinni roore jaalooˈmate kaaˈlitannoˈne. Togo assitini kiiro roore Yihowawa shiqqinanni hadhinanni.—Maatewoosi 28:19, 20.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Barru baala Qullaawa Maxaafa nabbawatenna huuccatto assiˈrate yanna gaaˈme

  • Maatete deerrinni, boohaarshunkunni roore ayyaanaamittete coye balaxisiisse

2 MAATETE MAGANSIˈRAˈNE HAGIIRSIISSANNOTA ASSIDHE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Maganunniwa shiqqe, isino kiˈnewa shiqanno.” (Yaaqoobi 4:8) Maatete magansiˈrara pirogiraame fushshiˈranna hattee pirogiraame ganyitine harunsa hasiissannoˈne. (Kalaqo 18:19) Kayinni wolurino hasiisannori no. Barru barrunku assitinanni coyira Maganu ledoˈne ikkanno gede assiˈra hasiissannoˈne. ‘Mineˈne ofoltinanni wote, doogote hadhinanni wote, goxxinanni wotenna kaˈinanni wote Maganu daafira coyidhine’ maateˈne isi ledo albinni roore jaalooˈmitanno gede assidhe. (Marro 6:6, 7) “Aninna miniˈya manni Yihowara soqqammeemmo” yiinohu Iyyaasute gedee mixo heedhoˈne.—Iyyaasu 24:15.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Maateˈne miillara hasiisanno garinni ganyitine rosiisidhinanni pirogiraame heedhoˈne