MASAALAANCHU Daanieeli Yesuusi ilamara 500 diri albaanni hee'rino manchooti. Ikkeennano, Yesuusi Mesihichcha woyi Kiristoosi ikke buuramannota woyi shoomamanno yanna Daanieeli bade afanno gede Yihowa kulinosi. Isira togo yine kulloonnisi: “Yerusaalame gatamaratenna galagale minate awaajju fulihunni kayise Gashshaancho ikkanno Mesihichchi daa geeshsha lamala saammintenna leyana lame saamminte ikkannota afanna wodancha hasiissannohe.”—Daanieeli 9:25.

Mesihichchu daanno yanna bade afate, umo assine Mesihichchu daannota kultannoti Daanieeli masaalo wo'ma jammartinohu mamooteetiro buuxa hasiissannonke. Tini masaalo wo'ma jammartinohu “Yerusaalame gatamaratenna galagale minate awaajju” fulanno yannaraati. ‘Awaajju fulinohu’ mamooteetiyya? Qullaawu Maxaafi borreessaanchi Nehimiya xawisino garinni Yerusaalamete gimbe gatamarate awaajju fulinohu “Arxekisisi nugusa ikkihunni lemiikki diriraati.” (Nehimiya 2:1, 5-8) Arxekisisi gashsha jammarinku mitto diro ikkinosihu 474 K.I.A. ikkinota xaggete borreessaano buuxxino. Konni daafira, gashshootisihu 20ki diri 455 K.I.A. wo'mino. Mesihichchu daannota kultannoti Daanieeli masaalo wo'ma jammartinohu 455 K.I.A. ikkinota buunxoommo.

Daanieeli, “Gashshaancho ikkanno Mesihichchi” daa geeshsha mageeshshi yanna sa'annoro xawisino. Daanieeli masaalo “lamala saammintenna leyana lame saamminte” yaano mitteenni 69 saamminte qummi assitanno. Tini yanna mageeshsha ikkitanno? Tini saammintuwa lamala barra amaddinota ikkitukki diru saammintuwa ikkitinota haammata Qullaawu Maxaafi tiro xawissanno. Konni daafira mitte mittenti saamminte lamala diro riqibbanno. Tini diru saammintuwa bi'ree Yihudootira wosincho coye di''ikkitino; yaano yanna lamalu dirira beeha insa rossino coyeeti. Lawishshaho, insa ayeewoteno lamalki diro Sambatu diro ayirrissanno. (Wolaphpho 23:10, 11) Konni daafira, masaalotenni kulloonniti 69 saamminte mitte mittenti lamala diro amaddanno; konni garinni tini yanna 483 dirooti yaate.

Xa gattinonketi shallaga callate. Kunino 455 K.I.A. kayinse 483 diro kiirrummoro, 29 M.D. iillineemmo. Kuni diri Yesuusi cuuaminohonna Mesihichcha ikkinoho!* (Luqaasi 3:1, 2, 21, 22) Tini Qullaawu Maxaafi masaalo xagge ikkanno garinni diwo'mitino?


*  K.I.A. 455 kayise K.I.A. 1 geeshsha 454 dirooti. Qoleno K.I.A. 1 kayise 1 M.D. geeshsha mitto dirooti (zeerote yinanni diri dino). Hattono 1 M.D. kayise 29 M.D. geeshsha 28 dirooti. Kuni sasunku diri mitteenni gamba yee 483 diro ikkanno. Yesuusa ‘shinoonnihu’ 33 M.D., 70ki diru saamminteraati. (Daanieeli 9:24, 26) Daanieeli Masaalo Hixamanynyite Harunsi! (Amaaru afoo) yinanni maxaafa fooliishsho 11 nna Qullaawa Borro Seekke Huwata (Ingilizete afoo) yinanni maxaafa Xiraaze 2, qoola 899-901 lai. Lamunku maxaafi Yihowa Farci'raasine qixxeessitinoho.

“LAMALAWO SAAMMINTE”
490 diro
7 saamminte
(49 diro)
62 saamminte
(434 diro)

←K.I.A. | M.D.→

1 saamminte
(7 diro)
455

“Yerusaalame gatamarate…awaajju fuli”

Yerusaalame diigantino kinna
406

Yerusaalame galagalte minantu

Yerusaalame galagalte minantu
29

Mesihichchu baxxe leelli

Yesuusi cuuamanni no
33

Mesihichcha “shini”

Yesuusa shinanni hee'noonni
36

“Lamalawo saamminte” jeefo

Roomu wottaaddarcho

← Hiitte fooliishshora nooro lai