Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Ayyaanna Ayirrisa Hasiissannonke?

Ayyaanna Ayirrisa Hasiissannonke?

XAA yannara alamete aana ayirrinsanniri amma'nate ledo xaado afidhinorinna afidhinokki ayyaanna Qullaawu Maxaafi aana xintantinore di''ikkitino. Ikkina mayi aana xintantinoreeti? Maxaaffate minira hadhe, qooxeessikkira mannu ayirrisanno ayyaanna lainohunni maxaaffa yitannore buuxittoro xagge assi'ratto. Hanni mito mito lawishsha la'no.

Faasika. Yanna lexxitanni hadhuta, Magano ammantinokki daga assitanno assooti Faasiku ayyaani ledo karsamanni ha'rino. Kuni ayyaani hunda Isiraeele Gibtsetenni fultinota qaagate ayirrinsanniho. Ayisilaandiki Insayikilopiidiya yinanni maxaafi togo yaanno: “Guto ikkitinotinna babbaxxitinoti sirote malaattanna haaro heeshsho malaatta faasiku ayyaani ledo karsantino; kurino quuphphe, futahenna hilleessa labbinoreeti.”

Haaru Diri Ayyaana. Haaru Diri ayyaana ayirrinsanni barrinna assinanni assooti gobba gobbate garinni babbaxxanno. Kuni ayyaani jammarino gara lainohunni, Ze Worlidi Buuki Insayikilopiidiya togo yaanno: “Roomu gashshaanchi Juliyeesi Qeesaari 46 K.I.A., Arfaasa 1 Haaru Diri Barra ikkanno gede wossanino. Roomu gosa konne barra, furchote, saanqunna hanafote maganinsara Jenesira baxxino barra ikkanno gede doortino. [Ingilizete afiinni Januwarii yinannihura] Arfaasu aganira konne su'ma fushshinoonnihu, Jenesi yinanni magani gedensaanniiti. Konni maganira, mittu albira mittu qole badhera la''annohu lamu albi noosi.” Konni daafira Haaru Diri ayyaana abbitinori Magano ammantinokki dagaati.

Wole Ayyaanna. Alamete aana ayirrinsanni ayyaana baala lainohunni xawisa didandiinanni. Ikkeennano mannanna mannu dirijjite kaffi kaffi assitanno ayyaanna Magano dihagiirsiissanno. (Ermiyaasi 17:5-7; Soqqamaanote Looso 10:25, 26) Qoleno, mittu amma'nate ledo xaado afi'rino ayyaani xintamino gari Magano hagiirsiisara woyi hagiirsiisa hoogara dandaannota huwati. (Isayyaasi 52:11; Ajuu[j]a 18:4) Amma'nate ledo xaado afidhinokki ayyaanna ayirrisa lainohunni Maganoho mayi lao noosiro afate konni maxaafira fooliishsho 16 noohu Qullaawu Maxaafi seeri kaa'lannohe.

← Hiitte fooliishshora nooro lai