Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya
Yesuusi qaaqquullu ledo hasaawanni no

KUNI maxaafi addu xagge amadino. Konni maxaafi xagge haa'noonnihu, alamete aana noo maxaaffa baalantenni roorannohunni Qullaawu Maxaafinniiti. Konni maxaafi xagge, Maganu addi addi coye kalaqa hanafihunni kayise xa yannanke geeshsha alamete aana ikkino coye kultanno'ne. Tini xagge Maganu konni ka'ira ma assara qaale einoro nafa kultanno.

Kuni maxaafi, Qullaawu Maxaafi wo'mu maa amadinoro xaphphi asse kulanno'ne. Qullaawu Maxaafi giddo qummi assinoonni mannanna hakku manni assinore kulanno. Qoleno Maganu mannu oosora uyinota hagiirsiissanno hexxo yaano, gannate ikkitanno uullara hegere heeshsho afi'rate hexxo kulanno.

Konni maxaafi giddo 116 xagge no. Tenne baalanta xagge settu gafira gaammoonni. Mittu mittunku gafira hanafote noo qooli, hakko gafi maa amadinoro seekke kulanno. Baalanta xagge, xagge ikkitino yanna garinni worroonni. Tinino mitte xagge wole xaggera albaanni ikkitinoronna gede'nitinoro affinanni gede kaa'litanno'ne.

Tenne xagge e'anno gede assine shotinse shiqinshoonni. Konni daafira ki'ne shiimmaaddu qaaqquulli nabbawa dandiitinanni. Ki'ne annuwunna amuwu kayinni, shiimmaaddu qaaqquulli'nera tenne xagge marro marro higgine nabbawatenni hagiidhitanno gede assa dandiitinanni. Kuni maxaafi qaaqquulleno ikko jajjabba lowo geeshsha baxisannoha ikkinota huwattinanni.

Mitte mittente xagge goofimarchira Qullaawu Maxaafi xiqissa no. Konni maxaafi xagge hatte xiqissa aana xintantinote. Tenne xiqissa Qullaawa Maxaafa fantine nabbabbinanni gede amaalleemmo'ne. Mitte xagge nabbabbine ka'inihu gedensaanni, hatte xaggeti xiinxallote xa'mo Xagge 116 gedensaanni noo daafira nabbabbine xa'mote dawaro qolate wo'naalle.

Konni maxaafi giddo noota Qullaawu Maxaafi xiqissa haa'noonnihu noo gedeenni di''ikkino. Shiimmaaddu qaaqquullira e'anno gede assine worroonni. Mitte mittente xagge goofimarchira noo xiqissa, xagge haa'noonnita Qullaawu Maxaafi kifile leellishshanno.