Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 115: Uullate Aana Haaro Gannate

Xagge 115: Uullate Aana Haaro Gannate

TENNE jajjabba haqqe, biifado daraaronna seeddaanna ilaalla lai. Tini dibiifado baseeti? Shiimu qaaqqi bullichchira itannore aannasi lai. Qoleno xawoho noore doobbiyonna farado lai. Ati togoo basera minnoonni minira hee'ra dibaxatto?

Maganu, ati uullate aana gannatete hegerera hee'rattora hasi'ranno. Qoleno xa manna qarrisanno xiwaninna xisso iillitahera dihasi'ranno. Qullaawu Maxaafi konni ka'a haaro gannatera hee'ranno mannira togo yee hexxo aanno: ‘Maganu insa ledo hee'ranno. Reyo woyi wi'la woyi xibbu konni ka'a dihee'ranno. Albi coyi sainona.’

Yesuusi tini hagiirsiissanno hexxo wo'mitanno gede assanno. Mamoote assannoro afootto? Togo assannohu uullate aaninni bunshe baalantanna busha manna baala huni gedensaanniiti. Yesuusi uulla noo waro, babbaxxino xiwani amadino manna hursinotanna, reyitinore nafa kayisinota qaagi. Tenne assinohu, Maganu mangistera Nugusa ikkanno wote uullate aana assannore leellishateeti.

Uullate aana haaro gannatera hee'ra mageeshsha hagiirsiissannoro hanni hedi! Yesuusi doodhino manni ledo iima hee're gashshanno. Kuri gashshaano uullate aana hee'ranno manna baala towaattanno; qolteno hagiidhanno gede assitanno. Maganu haaro gannatera hegere heeshsho aannonke gede maa assa hasiissannonkero hanni la'no.

Ajuu[j]a 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Gannate hiittoo baseetiro


Xa'muwa

 • Qullaawu Maxaafi uullate aana Gannatete mayi mayi hagiirsiisannori ikkannota kulanno?
 • Qullaawu Maxaafi Gannatete hee'ranno mannira mayi hexxo aanno?
 • Yesuusi tini hagiirsiissanno hexxo wo'mitanno gede assannohu mamooteeti?
 • Yesuusi Maganu Mangistera Nugusa ikkanno wote assannore leellishate, uullate noo waro ma assino?
 • Yesuusinna iima ledosi gashshitannori, uulla gashshitanno yannara ma assitanno?

Wole xa'muwa

 • Yohaannisi Ajuu[j]a 5:9, 10 nabbawi.

  Kumu Diri Gashshooti yannara uulla gashshitannori, marartannore qolteno maartanno nugussanna kakkalaano ikkitannota huluullammeemmokkihu mayiraati? (Efe. 4:20-24; 1 Phe. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Yohaannisi Ajuu[j]a 14:1-3 nabbawi.

  Annu su'minna Ge'rechchu su'mi 144,000 manni albira borreessamasi maa leellishshanno? (1 Qor. 3:23; 2 Xim. 2:19; Yo. Aj. 3:12)