Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Gafa 8: Qullaawu Maxaafi Coyi'rannori Ikkanno

Gafa 8: Qullaawu Maxaafi Coyi'rannori Ikkanno

Qullaawu Maxaafi konni albaanni ikkitinota addu xagge calla amadinoha ikkikkinni, konni ka'a ikkannoreno coyi'ranno. Mannu ooso konni ka'a ikkannore coyidhe diaffanno. Konni daafira Qullaawu Maxaafi Maganu qaale ikkinota anfoommo. Ikkina Qullaawu Maxaafi konni ka'a marichchi ikkanno yaanno?

Konni ka'a bayiru Maganu oli ikkannota kulanno. Maganu hakko olira baalanta bunshenna busha manna baala uullate aaninni hunanno. Isira soqqantannore kayinni gatisanno. Maganu nugusa assinohu Yesuusi Kiristoosi, Maganu soqqamaano keerunninna hagiirrunni heedhanno gede assanno. Qoleno horonta xiwantannokkinna reyitannokki gede assanno.

Maganu uulla haaro gannate assanno daafira tashshi yaannonke; dihattooti? Hatte gannatera hee'rate kayinni assa hasiissannonkeri no. Maganu isira soqqantannorira qixxeessinoha danchare baala afi'rate maa assa hasiissannonkero, konni maxaafi goofimarchu xaggera ronseemmo. Konni daafira 8ki GAFA nabbabbe, Qullaawu Maxaafi konni ka'a mayi ikkanno yaannoro huwati.

Gannate hiittoo baseetiro