Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 112: Yowolo Giddichchote Aana Hiiqqaqqantu

Xagge 112: Yowolo Giddichchote Aana Hiiqqaqqantu

KUNEETI lai! Yowolo qarru aana no! Hiiqqaqqantanni no! Ise aaninni kubbe waa eino manna laitto? Gamu manni wayi giddonni fule gobbaanni no. Kuu''u Phaawuloosiitikka? Doogote isira mayi iillinoro hanni la'no.

Markaawete danonni gatino manna

Phaawuloosi Qeesaariyaho lame diro usuraminota qaagi. Hakkiinnino isonna wole usuranynya yowolo giddisiinseenna Rooma hadhu. Hadhanni Qerxeesi giddichcho widoonni sa'u gedensaanni, lowo hombobalatte yowolo gantu. Bubbe lowo geeshsha bubbissanni noo daafira, mannootu yowolo uurrisa hooggu. Qoleno barra arrishsho, hashsha kayinni beeddahe la''a shettu. Konni garinni lowo barri saita, yowolote noori goonfammoraati yite hexxo mudhitu.

Hakkiinnino Phaawuloosi gotti yee togo yii: ‘Yowololla ba'annona, ki'ne giddo mittuno direyanno. Ankarro Maganu sokkaanchi anewa daye, ‘Phaawuloosi, waajjitooti! Roomu gashshaanchi Qeesaari albaanni uurra hasiissannohena. Qoleno ate ledo yowolotenni hadhannore Maganu gatisanno’ yiinoe.’

Hombobalatte ka'uhunni 14ki barra hashshu taalootira, yowolote aana loossannori wayi xeinota affu! Tunsote noo kinnara ga'nine goonfeemmo yite waajjite, yowolonniha ayirrado siwiila uullate qassu. Layinki soodo baaru qaccera shaafu leellinsa. Hakkiinnino yowolo qaccete noohuwa shaafu dargira ha'rissara hasidhu.

Hakkiinnino baaru qacce iilla rakkuta, yowolo shaafu duunaminohura qasidhe gibbu. Hakko heedheenna hombobalatte lowo geeshsha gantuta, yowolo hiiqqaqqantu. Usuranynya haare ha'ranni noohu wottaaddaru roorrichchi togo yii: ‘Waa daaha dandiitinanniri baalunku baaru giddora kubbitine, daakkine fulle. Gattinoonniri kayinni ku'urira hoode kubbitine yowolo hiqqaqqantino haqqe cu'midhine fulle.’ Insano isi yiinsa gede assitu. Sokkaanchu yiino garinni, yowolote aana noohu 276ku manni keerunni baaru gobbaanni fuli.

Insa fulte martino giddichcho Maalta yinannite. Hakko noo manni shaqqado ikkino daafira, yowolotenni dirre marino manna towaati. Yanna fooggi yituta, Phaawuloosi wole yowolo giddisiinse Rooma massini.

Soqqamaanote Looso 27:1-44; 28:1-14.Xa'muwa

 • Phaawuloosi noo yowolo Qerxeesi giddichcho widoonni sa'u gedensaanni maikkitu?
 • Phaawuloosi yowolo gidde noo manna mayyii?
 • Yowolo hiiqqaqqantuhu maikkiteeti?
 • Usuranynya haare ha'ranni noohu wottaaddaru roorrichchi mayyii? Keerunni baaru gobbaanni fulino manni me''eho?
 • Mannu fule marino giddichcho mayinannite? Yanna fooggi yituta Phaawuloosi hiissini?

Wole xa'muwa

 • Soqqamaanote Looso 27:1-44 nabbawi.

  Phaawuloosi Rooma ha'rinota kultanno xagge nabbawanke, Qullaawu Maxaafi xagge gara ikkitinota roore ammanneemmo gede kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Soq. Los. 27:16-19, 27-32; Luq. 1:3; 2 Xim. 3:16, 17)

 • Soqqamaanote Looso 28:1-14 nabbawi.

  Maalta giddichchora heedhannori Kiristaana ikkitinokki mannooti Phaawuloosiranna ledosi marino mannira ‘xaggeeffantanni danchumma’ assitinoha ikkina, Kiristaanu maa assa hasiissannonsa? Roorenkanni tenne assa hasiissannohu hiittoonniiti? (Soq. Los. 28:1, 2; Ibi. 13:1, 2; 1 Phe. 4:9)