Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 94: Yesuusi Qaaqquulle Baxanno

Xagge 94: Yesuusi Qaaqquulle Baxanno

YESUUSI kuneeti qaaqqo hanqafe noota lai. Yesuusi qaaqquulle lowo geeshsha baxannota konninni afa dandaatto. Iso la'anni noori hawaariyaatesiiti. Yesuusi insa mayyaanni no? Yaanni noore hanni la'no.

Yesuusinna hawaariyaatesi seeda doogo hadhe daggino. Doogo daggu wote hawaariyaatesi insa insaneewa heewisantanni daggino. Dagguhu gedensaanni Yesuusi, ‘Wona doogote heewisantinannihu maahooti?’ yee xa'minsa. Ikkollana insa heewisantinohu maahootiro isi afino. Hatto yee xa'minonsahu kayinni kultannosironna te'ee afaraati.

Yesuusi qaaqqo hanqafe no

Hawaariyaatesi doogote, ‘Ninke giddo roorannohu ayeeti?’ yitanni heewisantino daafira sammi yitu. Mite mite hawaariyaate wolootaho aliidire ikka hasidhino. Aliidiha ikkate hasi'ra gara ikkitinokkita Yesuusi hiittoonni kulinsakka?

Yesuusi shiima qaaqqo woshshe, albansaanni uurrisi. Hakkiinnino rosaanosi togo yii: ‘Hedo'ne soorra hoogginironna qaaqquullu gede ikka hoogginiro, Maganu mangiste die'inanni; tenne affinara hasi'reemmo. Maganu mangiste giddo aliidiha ikkannohu konni qaaqqi gedeeho.’ Yesuusi togo yiinohu mayiraatiro afootto?

Shiimu qaaqqi wolootaho rooriidiha woyi aliidiha ikkate dihasi'ranno. Konni daafira hawaariyaatesi konni garinni qaaqquullu gedeere ikka hasiissannonsa. Qoleno wolootaho aliidiha woyi rooriidiha ikkate heewisama dihasiissannonsa.

Yesuusi shiimmaadda qaaqquulle baxannota leellishinoti wole yannano no. Agannate gedensaanni, mitu manni qaaqquullensa Yesuusiwa abbi. Hawaariyaatesi qaaqquulle daannota hooltara ka'u. Yesuusi kayinni hawaariyaatesi togo yiinsa: ‘Qaaqquullu anewa dayona agurre, hooltinoonte; korkaatuno Maganu mangiste e'annori insa gedeereetina.’ Hakkiinnino Yesuusi qaaqquulle hanqafe maassi'rinsa. Yesuusi shiimmaadda qaaqquulle baxannota afa dihagiirsiissanno?

Maatewoosi 18:1-4; 19:13-15; Maarqoosi 9:33-37; 10:13-16.Xa'muwa

 • Hawaariyaate seeda doogo hadhe daggu wote heewisantinohu maahooti?
 • Yesuusi qaaqqo woshshe hawaariyaatete mereero uurrisinohu mayiraati?
 • Hawaariyaate qaaqquullu gedeere ikka hasiissannonsahu ma garinniiti?
 • Agannate gedensaanni, Yesuusi qaaqquulle baxannota leellishinoti wole doogo hiittenneeti?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 18:1-4 nabbawi.

  Yesuusi rosiisanno wote addi addi lawishsha horonsi'rannohu mayiraati? (Maat. 13:34, 36; Maar. 4:33, 34)

 • Maatewoosi 19:13-15 nabbawi.

  Maganu Mangiste abbitanno atoote mannaho kulleemmo wote, hiikkonne qaaqquullu amale leellisha hasiissannonke? (Far. 25:9; 138:6; 1 Qor. 14:20)

 • Maarqoosi 9:33-37 nabbawi.

  Ayirrinynyu bayichcho hasi'ra lainohunni, Yesuusi rosaanosi mayyee rosiisino? (Maar. 9:35; Maat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 • Maarqoosi 10:13-16 nabbawi.

  Yesuusiwa shiqate mannu mageeshsha baxanno? Kiristaanu cimeeyye konninni mayi roso afidhanno? (Maar. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Xim. 4:12)