Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 90: Wayi Balewa Xaadino Mancho Ledo

Xagge 90: Wayi Balewa Xaadino Mancho Ledo

YESUUSI ha'ranni doogote Samaariyaho wayi bale mule fooliishshiri. Rosaanosi sagale hirtara katama hadhe no. Tini Yesuusi coyishiishanni noo mancho waa dirridhara dagginote. Isino, ‘Waa hayikkisie’ yiise.

Yesuusi Samaariyu mancho ledo hasaawanni no

Hatto yaasi manchote lowo geeshsha xagge ikkituse. Xagge ikkinosehu mayiraatiro afootto? Korkaatuno Yesuusi Yihudootu wido ikkinohuraatinna, ise kayinni Samaariyu manni wido ikkitinohuraati. Rooriidihu Yihudu manni Samaariyu manna dibaxanno. Insa coyishiisha nafa dicoyishiishanno! Yesuusi kayinni duuchchanka manna baxanno. Konni daafira togo yiise: ‘Waa hayikkisie yiinohehu ayeetiro afoottaro, atinni xa'midheenna isi heeshshote waa aannohenka.’

Mancho qolte togo yitu: ‘Mootichcha, bale diimete; qoleno atera waa dirrirattori dinohe. Ikkina konne heeshshote waa hiikko afi'ratto?’

Yesuusi togo yee xawise kulise: ‘Tenne bale waa agittaro, galagalte gooratta. Ani eemmo wayi kayinni manna hegerera woranno.’

Mancho qolte, ‘Mootichcha'ya, horonta gooreemmakki gedenna waano dirrirate layinkita dayeemmakki gede konne waa uyie!’ yitusi.

Manchote Yesuusi addu wayire coyi'ranni nooha lawinose. Isi kayinni coyi'ranni noohu Maganunna mangistesi halaalireeti. Kuni halaali heeshsho aano wayi gedeeho. Kuni halaali mannaho hegere heeshsho aannoho.

Yesuusi manchote togo yiise: ‘Hadhe minaannakki woshshite higi.’

Manchono, ‘Minaanni dinoe’ yite qoltu.

Yesuusino, ‘Halaale yootta; konni albaanni ontu minaanni noohe, xa ate ledo hee'ranni noohuno minaannakki di''ikkino’ yiise.

Yesuusi yiinori baalu adda ikkino daafira, mancho lowo geeshsha maala'litu. Yesuusi konne coye hiitto ikke afi? Yesuusi, Maganu soyeemmo yee qaale einoha ikkinohuranna Maganu tenne balaxe kulinosihuraati. Hakka wote Yesuusi rosaano hadhinowiinni higgu. Samaariyu mancho ledo hasaawannota la'uti xagge assidhu.

Tenne xaggenni marichcho ronseemmo? Yesuusi baalanta ga're baxannota leellishshannonke. Ninkeno hatto assa hasiissannonke. Mannu ninkewiinni ga're baxxinohura calla giwa dihasiissannonke. Yesuusi mannu baalu halaale afe hegere heeshsho hee'rara hasi'ranno. Ninkeno mannu halaale afanno gede kaa'la hasiissannonke.

Yohaannisi 4:5-43; 17:3.Xa'muwa

 • Yesuusi Samaariyaho wayi balewa fooliishshi'rinohu mayiraati? Isi hakko xaadino mancho mayyaanni no?
 • Manchote lowo geeshsha xagge ikkinosehu maati? Yesuusi ise mayyii? Mayira?
 • Manchote Yesuusi hiikko wayire coyi'ranni nooha lawinose? Isi yaanni noo wayi kayinni hiikkonneeti?
 • Yesuusi heeshshosere coyi'rinori manchote xagge ikkinohu mayiraati? Isi heeshshosere hiitto ikke afi?
 • Yesuusi wayi balewa xaadi manchore coyidhanno xaggenni mayi roso afi'neemmo?

Wole xa'muwa

 • Yohaannisi 4:5-43 nabbawi.

  Yesuusi lawishsha harunsatenni, addi addi sirchi manniranna babbaxxino dagoomira hiittoo lao heedhankera hasiisanno? (Yoh. 4:9; 1 Qor. 9:22; 1 Xim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  Yesuusi rosaancho ikkanno manchi ayyaanaamittetenni hiikkonne atoote afi'ranno? (Yoh. 4:14; Isa. 58:11; 2 Qor. 4:16)

  Rossino coye mannaho kulate quqquxantute Samaariyu mancho gede, ninkeno ayyaanaamo coye gotti assine la'neemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti? (Yoh. 4:7, 28; Maat. 6:33; Luq. 10:40-42)