Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 75: Baabiloonete Heedhinore Shoole Ooso

Xagge 75: Baabiloonete Heedhinore Shoole Ooso

NUGUSU Nabukedenetsoori Isiraeelenniha egennaamma manna baala Baabiloone adhe ha'ri. Adhe ha'rino manni giddonnino roore xumuullenna egennaamma ikkitinore doori. Dooramino manni giddonni shoolu kowiichcho misilete aana la''attoreeti. Mittu Daanieeliiti; wolootu sasu kayinni Baabiloonete gosa Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago yite su'ma fushshitinoreeti.

Nabukedenetsoori wedellootu gashshootu minesi soqqantasira insa qajeelsara hasi'rino. Sase diro qajeeltu gedensaanni, mitiinsannosire tirtanno gede egennaamma ikkitinore calla gatisi'ranno. Isino tini ooso qajeelsha adhitanno yannara jawaatootanna fayyuulle ikkitara hasi'rino. Konni daafira tenne ooso baalantera isinna maatesi ittannota duuchchu dani sagalenna woyinete agatto uyitannonsa gede soqqamaanosi hajaji.

Daanieeli, Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago nugusu sagale ita hasidhannokkita kultanna

Wedellichcha Daanieeli lai. Isi Nabukedenetsooriha qara soqqamaancho Asifaaneezi mayyaanni nooro afootto? Nugusaho shiqqannota duuchchu dani sagale ita hasi'rannokkita kulanni noosi. Asifaaneezi kayinni dadille, ‘Nugusu ita hasiissanno'ne sagalenna agginannire balaxe kule kainoe. Qoleno ki'ne wole ooso gede misa hoogginiro, ane shaannoe’ yii.

Konni daafira Daanieeli, Asifaaneezi insa shoolenka towaatanno gede doorinoha mare, ‘Eeggatena hanni 10 barra fonqolte lainke’ yii. Qoleno togo yiisi: ‘Inteemmore akaakilte, angeemmore kayinni waa calla uyinke. Hakkiinnino nugusu sagale ittannorenna ninke heewisse lai; ayioo roortannoro afattona.’

Insa towaatanno manchino, Daanieeli yiinore assi. Hakkiinnino 10 barri goofita, Daanieelinna sasu jaallasi wolootu wedellinni roore missu. Konni daafira towaatannonsa manchi nugusu sagale bayichcho akaakilte ittara aguri.

Sasu diri gedensaanni, baalanka wedella Nabukedenetsooriwa massini. Nabukedenetsoori baalunku ledo hasaawi gedensaanni, Daanieelinna sasu jaallasi woloota baala roortino egennaamma ikkitinota afi. Konni daafira, shoolenka gashshootu minesi soqqantara gatisiri. Daanieeli, Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago nugusu ayee xa'mo woyi buuto mitiinsannore nafa xa'minsaro, woloota nugusu kakkalaano woyi egennaamma 10 ero roorte affanno.

Daanieeli 1:1-21.Xa'muwa

 • Misilete aana noori shoole ooso ayeooti? Insa Baabiloone martinohu mayiraati?
 • Nabukedenetsoori shoole ooso hiissara hasi'rino? Konni daafira soqqamaanosi mayyee hajaji?
 • Daanieeli isiranna sase jaallasira intannirenna angannire maa calla uyinansara xa'miri?
 • Daanieelinna sase jaallasi tonnu barri geeshsha akaakilte ittu gedensaanni wolootu wedellinni roore maikkitu?
 • Daanieelinna sase jaallasi nugusaho gashshootu mine soqqantara gatinsoonnihu mayiraati? Insa nugusu kakkalaanonna egennaamma roortinohu mayinniiti?

Wole xa'muwa

 • Daanieeli 1:1-21 nabbawi.

  Iillannonke fonqolo qeelatenna bushu amali hee'rinkero agurate maa assa hasiissannonke? (Dan. 1:8; Kal. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  Xaa yannara noo wedella, mitu manni “hagiirsiissannote” yee hedannotenni hiitte doogganni battaabbanno gede xixxiimbanninsa? (Dan. 1:8; Law. 20:1; 2 Qor. 6:17-7:1)

  Shoolu Ibiraawuyaanete wedellootire coyidhannoti Qullaawu Maxaafi xagge, alamete egenno afi'ra lainohunni maa huwanteemmo gede kaa'litannonke? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Qor. 3:18-20)