Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 72: Maganu Nugusa Hiziqiyaasi Kaa'lisi

Xagge 72: Maganu Nugusa Hiziqiyaasi Kaa'lisi

KUNI manchi Yihowa huucci'ranni noohu mayiraatiro afootto? Isi tenne borrote sokka Yihowahu kakkalote bayichchi albaanni faninohu mayiraati? Kuni manchi Hiziqiyaasi yinanniho. Hiziqiyaasi, lame ga're amadinohura wodiidi Isiraeelete gashshootira nugusaho. Isi buuto mitii'mino. Mitii'minohu mayiraati?

Nugusu Hiziqiyaasi huuccatto assi'ranni no

Asoori gobba wottaaddari konni albaanni aliyyeta 10 ga're qase kaino. Yihowa hakko manni lowo bunshe assino daafira ba'ara agurino. Asoori gobba wottaaddari xaano lame ga're gashshoote qasara dayino.

Asooru nugusi Hiziqiyaasira sokka borreesse soyi. Hiziqiyaasi Maganoho albaanni fanino borro iseeti. Asooru nugusi sokkate giddo Yihowa qacifate borreessino; Hiziqiyaasino waajjanno gede assannore borreessino. Konni daafira Hiziqiyaasi togo yee huuccatto assiri: ‘Yihowa, Asoori nugusinni gatisinke. Gosa duuchchanti ati callu Magano ikkoottota affannona.’ Yihowa Hiziqiyaasi huuccatto macciishshikka?

Hiziqiyaasi dancha nugusaati. Tonne Isiraeelete ga're gashshooti nugussa gedee busha di''ikkino; annisi Akaazi gedee bushano di''ikkino. Hiziqiyaasi Yihowa seera baalanka qorophphotenni agadhannoho. Konni daafira Hiziqiyaasi huucci're kaita, masaalaanchu Isayyaasi Yihowawiinni daggino sokka soyisi. Sokkano togo yitanno: ‘Asooru nugusi Yerusaalame didaanno. Wottaaddarisi giddo mittuno qooxo nafa dishiqanno. Insa mitte qalacco nafa katama qolte dioltanno.’

Konni qooli aana noo misile lai. Kuni reyino wottaaddari baalu ayeehoro afootto? Asooru wottaaddaraati. Yihowa sokkaanchosi soyeenna, sokkaanchu mittu hashshinni 185,000 Asooru wottaaddara shii. Konni daafira Asooru nugusi wolqa bae qaera higi.

Asooru wottaaddari waxaaxe no

Konni garinni lame ga're gashshooti diinu anganni gati; mannuno shiima yanna keere afi're hee'ri. Hiziqiyaasi reyita beettisi Minaase moohi. Minaasenna isi gedensaanni nugusa ikkinohu beettisi Amooni lowo geeshsha bushuulleho. Konni daafira gobba galagalte jaddotenninna finqilletenni wo'mitu. Nugusa Amooni soqqamaanosi shituta, beettisi Iyyoosiyaasi lame ga're gashshootira nugusa ikki.

2 Negesti 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Xa'muwa

 • Misilete aana noo manchi ayeeti? Isi buuto mitii'minohu mayiraati?
 • Hiziqiyaasi Maganu albaanni fanino sokka mayinnite? Isi Yihowa mayyee huucci'ri?
 • Hiziqiyaasi hiittoo nugusaati? Yihowa isira masaalaanchu Isayyaasi widoonni mayitanno sokka soyisi?
 • Misilete aana la''attonte gede, Yihowa sokkaanchi Asooru wottaaddara ma assi?
 • Lame ga're gashshootira noo manni shiima geeshsha keere afi'rinoha ikkirono, Hiziqiyaasi reyita mayi maikki?

Wole xa'muwa

 • Layinki Negesti 18:1-36 nabbawi.

  Asoorunnihu wottaaddaru roorrichchi Raafasqiisi Isiraeelete manni ammana hunate wo'naalinohu hiittoonniiti? (2 Neg. 18:19, 21; Wol. 5:2; Far. 64:3)

  Yihowa Farci'raasine gibbannonsare lainohunni Hiziqiyaasi lawishsha harunsitannohu hiittoonniiti? (2 Neg. 18:36; Far. 39:1; Law. 26:4; 2 Xim. 2:24)

 • Layinki Negesti 19:1-37 nabbawi.

  Yihowa daga xaa yannara yaachchishannori tuncu yaannonsa wote, Hiziqiyaasi lawishsha harunsa dandiitannohu hiittoonniiti? (2 Neg. 19:1, 2; Law. 3:5, 6; Ibi. 10:24, 25; Ya. 5:14, 15)

  Nugusu Senaakireemi hiikkunni sasu garinni qeelamino? Isi konni ka'ira ayeera lawishsha ikkanno? (2 Neg. 19:32, 35, 37; Yo. Aj. 20:2, 3)

 • Layinki Negesti 21:1-6, 16 nabbawi.

  Yerusaalamete heedhe mookkino nugussa giddo rooru bushi Minaaseeti yineemmohu mayiraati? (2 Ze. 33:4-6, 9)