Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 71: Maganu Gannate Abbara Qaale Eino

Xagge 71: Maganu Gannate Abbara Qaale Eino

TINI gannatete misileeti; togoo gannate Maganu masaalaanchisi Isayyaasira leellishikki digatino. Isayyaasi, Yoonaasi reyihunni shiima yanna gedensaanni hee'rino manchooti.

Gannatete noo manna

Gannatete yaa, “kaashshu baseeti” yaate. Albaanni konni maxaafi giddo ronsummori qulli yiihe? Gannate gudisidhe Maganu Yihowa Addaamiranna Heewanira qixxeessita biifado kaashshu base labbanno; dihattooti? Kayinni wo'ma uulla gannate ikkitakka?

Yihowa mannisi konni ka'a ragi'ranno gannatere borreessanno gede masaalaanchisi Isayyaasira kulino. Yihowa togo yee coyi'rino: ‘Hiyyeeyyenna gereewu baxame mitteenni hee'ranno. Siittunna doobbiyu qaaqquulli mitteenni bobbahanno; shiimu qaaqqino allaalannonsa. Mittu qaaqqi harfa afi'rino hamashshi mule godo'liro nafa, hamashshu digawajjannosi.’

Duuchchu manni togo yaara dandaanno: ‘Kuni horonta di''ikkannoreeti. Uullate aana qarru hooge diegennino; konni ka'ano dihooganno.’ Ikkollana hanni hedi: Maganu Addaaminna Heewani hiittoo basera worino?

Maganu Addaaminna Heewani gannatete worino. Biifado qaensanni fushshinoonninsahu, geedhitinohunna reyitinohu Maganoho hajajantinokki daafiraati. Maganu iso baxanno mannira Addaaminna Heewani hooggure baala aansara qaale eino.

Konni ka'a dagganno gannatera gawajjannori mitturino dihee'ranno. Wo'munni wo'ma keeru hee'ranno. Baalunku manni fayyonna hagiirraamo ikkanno. Duuchchunkuri Maganu umi qara ikkara hasi'rino gede ikkanno. Maganu konne hiitto asse assannoro albaange ronseemmo.

Isayyaasi 11:6-9; Ajuuja 21:3, 4.Xa'muwa

 • Isayyaasi ayeeti? Isi hee'rinohu mamarooti? Yihowa isira maa leellishino?
 • “Gannatete” yaa mayyaate? Kuni qaali atera maa qaagiissannohe?
 • Yihowa konni ka'a dagganno Gannate lainohunni Isayyaasira maa borreessanno gede kulinosi?
 • Addaaminna Heewani biifado qaensanni fushshinoonnihu mayiraati?
 • Yihowa iso baxxannorira maa aansara qaale eino?

Wole xa'muwa

 • Isayyaasi 11:6-9 nabbawi.

  Maganu Qaali haaro alamera saadatenna mannu mereero hee'ranno fiixooma xawisannohu hiittoonniiti? (Far. 148:10, 13; Isa. 65:25; Hiz. 34:25)

  Isayyaasi coyi'rino qaali xaa yannara Yihowa daga mereero ayyaanaamittetenni wo'manni noohu hiittoonniiti? (Ro. 12:2; Efe. 4:23, 24)

  Xaa yannarano ikko haaro alamera mannu amali soorramasinni galantara hasiisannohu ayeeti? (Isa. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 • Yohaannisi Ajuu[j]a 21:3, 4 nabbawi.

  Maganu mannu ledo hee'ranno yaa, lawishshu garinni ikkinnina isi addinta uullate aana dirre hee'ranno yaa ikkitinokkita Qullaawa Borro kultannonkehu hiittoonniiti? (Zel. 26:11, 12; 2 Ze. 6:18; Isa. 66:1; Yo. Aj. 21:2, 3, 22-24)

  Konni ka'aanni heedhannokki hindiiddonna xisso mayinnite? (Luq. 8:49-52; Ro. 8:21, 22; Yo. Aj. 21:4)