KUNI manni ayeootironna maa assanni nooro afootto? Olu bayichchira ha'ranni noo mannaati; albaa ha'ranni noo manni faarsanni no. ‘Faarsanni noo manni olamanno bisenna qalacco amadinokkihu mayiraati?’ yite xa'mittokki digatootto. Mayiraatiro hanni la'no.

Isiraeele olu base hadhanni no

Iyyoosaafixi lame Isiraeelete ga're gashshooti nugusaati. Isino 10 ga're amadinohu aliyye gashshooti nugusi Akiaabinna Elzaabeeli waro hee'rinoho. Ikkollana Iyyoosaafixi dancha nugusaati; annisi Asano danchaho. Konni daafira lame ga're amadinohu wodiidi gashshootira hee'ranno manni seeda diro dancha heeshsho hee'ri.

Hakkunni gedensaanni kayinni manna masisannori kalaqami. Iyyoosaafixira, ‘Moaabi, Amooninna Seyiri Ilaali gobbanni lowo wottaaddari qasa'nera daanni no’ yitanno sokka iillitusi. Lowohu Isiraeelete manni Yihowa kaa'lo xa'mirara Yerusaalamete gamba yii. Mannuno Maganu minira marita, Iyyoosaafixi togo yee huuccatto assi: ‘Maganonke Yihowa, ikkineemmori bainonke. Konne lowo wottaaddara qasate kaa'lannonkehu dino. Kaa'lattonke gede ate agadhineemmo.’

Yihowano huuccatto macciishshi. Isino soqqamaanosi giddonni mitto mannunniwa soye, ‘Olu ki'neha di''ikkino; Maganunniho. Ki'ne olama dihasiissanno'ne. Sammi yitine uurre; Yihowa gatisanno'ne gara calla la'e’ yiinsa.

Layinki soodo Iyyoosaafixi manna, ‘Yihowa addaxxe!’ yii. Hakkiinnino Iyyoosaafixi wottaaddarisira albaanni faarsanno manna wori; doogoteno Yihowara galatu faarso faarsitanni hadhu. Olu base iilla rakkuta mayi ikkiro afootto? Yihowa diinu wottaaddari insa insaneewa qasantanno gede assi. Isiraeele martanno wote wo'munku diinu wottaaddari ree goofino!

Iyyoosaafixi Yihowa addaxxasinni hayyichcha di''ikkino? Ninkeno Yihowa addaxxinummoro hayyoota ikkineemmo.

1 Negesti 22:41-53; 2 Zeena 20:1-30.


Xa'muwa

 • Iyyoosaafixi ayeeti? Isi hiitte yannara hee'rino?
 • Isiraeelete manni waajjinohu mayiraati? Insa giddonni lowo manni ma assi?
 • Yihowa Iyyoosaafixi huuccattora dawaro mayyee qoli?
 • Olu kaikkinni balaxe Yihowa ma assi?
 • Iyyoosaafixiwiinni ninke marichcho ronseemmo?

Wole xa'muwa

 • Layinki Zeena 20:1-30 nabbawi.

  Ammanantinori Maganu soqqamaano waajjishanno coyi tuncu yaannonsa wote assa hasiissannonsare lainohunni, Iyyoosaafixi dancha lawishsha ikkannohu hiittoonniiti? (2 Ze. 20:12; Far. 25:15; 62:1)

  Yihowa mannasi coyishiishate ayeewoteno xaadooshshu buusa horonsi'ranno daafira, xaa yannara horonsi'rannohu xaadooshshu buusi hiikkonneeti? (2 Ze. 20:14, 15; Maat. 24:45-47; Yoh. 15:15)

  ‘Duuchchanka dandaanno Maganiha bayira barra ikkanno oli’ yannara ninke garinna Iyyoosaafixi gari mitto dana ikkannohu hiittoonniiti? (2 Ze. 20:15, 17; 32:8; Yo. Aj. 16:14, 16)

  Leewaawootu lawishsha harunsatenni, suwisaanonna misiyoone xaa yannara alamete hanqafora loonsannihura farci'rote loosira hiittoo irko assitanni no? (2 Ze. 20:19, 21; Ro. 10:13-15; 2 Xim. 4:2)