Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 57: Maganu Daawiti Doori

Xagge 57: Maganu Daawiti Doori
Daawiti wilii'lichcho moyichchu afiinni gatisanni no

KOYE ikke kainore laitto? Beettu tenne wilii'lichchosi dibi yinanni moyichchi afiinni gatise kaino. Kuni moyichchi daye wilii'lichcho itara adhe ha'rino. Ikkollana beettu shorranni mare wilii'lichchosi dibi afiinni gatisi. Moyichchuno alba hige dayisita kayinni gane kareenna reyi! Wole yannarano mitte ge'rechcho doobbiichchu afiinni gatisino. Kuni beetti diworbaho? Isi ayeetiro afootto?

Kuni wedellichchi Daawitiiti. Isi Beeteleemete katamira hee'ranno. Ahaahisi Iyyoobeediiti; Iyyoobeedi Ruutinna Booeezi beettooti. Ruutinna Booeezi qaagatto? Daawiti anni Isseyiiti. Daawiti annisi gereewo allaalanno. Daawiti ilaminohu Yihowa Saaooli nugusa ikkara doorihunni 10 diri gedensaanniiti.

Mitto barra Yihowa Saamueeli togo yii: ‘Zayite haadhe Beeteleemete hee'rannohuwa Isseyi qae ha'ri. Oososi giddo mitto nugusa ikkara dooroommona.’ Saamueeli Isseyiha bayira beetto Eeliyaabi lai wote, ‘Yihowa doorinohu konneeti’ yee hedi. Yihowa kayinni togo yiisi: ‘Hojjasinna xummesi la'ooti. Nugusa ikkara iso didooroommona.’

Konni daafira Isseyi Aminaadaabi yinanni beettosi Saamueeliwa abbi. Saamueeli kayinni, ‘Dee'ni. Yihowa isono didoorino’ yiisi. Aantete Isseyi Saama yinanni beettosi abbi. Saamueelino, ‘Dee'ni. Yihowa konneno didoorino’ yii. Isseyi lamala oososi aante aantetenni Saamueeliwa abbi; ikkollana Yihowa insa giddonni mittono didoorino. Saamueelino, ‘Oosokki tenne callaatini?’ yee Isseyi xa'mi.

Isseyi togo yee qoli: ‘Maa'niidihu gatino; kayinni gereewo allaalanni wolewa no.’ Saamueeli Daawiti abbineenna laˈˈanno wote, xuma beettooti. Yihowano, ‘Ani dooroommohu konneetina, zayite umisira duni’ yii. Saamueelino Yihowa yiinosita assi. Daawiti Isiraeelete nugusa ikkanno yanna albaagge daggaraati.

1 Saamueeli 17:34, 35; 16:1-13.Xa'muwa

 • Misilete aana noo beetti su'mi ayeeti? Kuni beetti worba ikkinota mayinni anfeemmo?
 • Daawitihu hiikkooti? Annisinna ahaahisi su'mi ayeeti?
 • Yihowa Saamueelira Beeteleeme Isseyi qae ha'ranno gede kulinohu mayiraati?
 • Isseyi lamala oososi Saamueeliwa abbita mayi maikki?
 • Daawiti abbinita Yihowa Saamueeli mayyii?

Wole xa'muwa

 • Umi Saamueeli 17:34, 35 nabbawi.

  Kuni assooti Daawiti worba ikkinotanna Yihowa addaxxannoha ikkinota leellishannohu hiittoonniiti? (1 Sam. 17:37)

 • Umi Saamueeli 16:1-14 nabbawi.

  Yihowa 1 Saamueeli 16:7 aana coyi'rinori, mallaandeemmokki gedenna mannaho dana la'ne gimbeemmokki gede kaa'lannonkehu hiittoonniiti? (Soq. Los. 10:34, 35; 1 Xim. 2:4)

  Yihowa mittu manchiwiinni qullaawa ayyaanasi haare hooliro, bayichchoho bushu ayyaani eannota woyi bunshe assate halcho galtannota Saaooli lawishshi leellishannohu hiittoonniiti? (1 Sam. 16:14; Maat. 12:43-45; Gal. 5:16)