Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 56: Umiha Isiraeelete Nugusa Saaooli

Xagge 56: Umiha Isiraeelete Nugusa Saaooli
Saamueeli Saaooli nugusa ikkara buuranni no

SAAMUEELI manchu umira zayite dunanna lai. Hakkawaro mittu manchi nugusa ikkinota leellishate umoho zayite dunnanni. Yihowa Saamueeli Saaoolira umoho zayite dunanno gede kulinosi. Tini zayite lowo geeshsha su'niitannotenna baxxitinote.

Saaooli nugusa ikke afeemmo yee dihedino. Isi Saamueeli togo yii: ‘Ani Isiraeelete giddo shiimiidita ikkitino Biiniyaami ga're widooti. Nugusa ikkatto yaattoehu mayiraati?’ Saaooli isonooto ayirradonna worba asse hedinokki daafira, Yihowa baxinosi. Nugusa ikkanno gede doorinosihuno iseraati.

Ikkollana Saaooli buxichcho woyi yara di''ikkino. Ilaminohu dureeyyete ayiiddinniiti; qoleno xumahonna hojjaameessaho. Hojjatenni Isiraeelete giddo baalanka rooranno! Lowo geeshsha doda dandaannohonna jawaataho. Yihowa Saaooli nugusa ikkanno gede doorino daafira Isiraeelete manni lowo geeshsha hagiidhi. Baalunku qoonqo gotti asse, ‘Nugusu hegerera hee'ro!’ yii.

Isiraeelete diinna xaano bashshonte gede wolqaataammaho. Xaa geeshshano Isiraeelete manna lowo geeshsha mitiinsitanni no. Saaooli nugusa ikke lowo geeshsha keeshshikki, Amooni daga Isiraeele qassara daggu. Ikkollana Saaooli lowo wottaaddara gamba assire Amooni daga qeeli. Tenne assino daafira, Saaooli nugusa ikkasi Isiraeele hagiirsiissunsa.

Diru lexxanni ha'ri kiiro, Saaooli Isiraeele diinnansa duuchcha higge qeeltanno gede assi. Saaoolira Yoonaataani yinannihu worbu beetti noosi. Yoonaataanino Isiraeele duuchcha ola qeeltanno gede kaa'lino. Filisxeemete gosa xaano Isiraeelete qara diinnaati. Mitto barra lowo kume ikkitanno Filisxeeme Isiraeele qassara daggu.

Saamueeli, ‘Daye Yihowara kakkalo shiqishammo geeshsha agari’ yee Saaoolira kulisi. Ikkollana Saamueeli daanni doogote taxxi yii. Saaooli Filisxeeme ola hanaffanno yee waajje, balaxe mare kakkalo umisi shiqishi. Saamueeli dayiti Saaooli, Yihowara dihajajamootto yiisi. Qoleno, ‘Yihowa Isiraeelete nugusa ikkannoha wole dooranno’ yee kulisi.

Gedensaannino Saaooli layinkimeeshsho Yihowara hajajamikki gati. Konni daafira Saamueeli togo yee kulisi: ‘Yihowara hajajama, dooramino ge'rechcho isira kakkalo asse shiqishantenni roortanno. Yihowara hajajamoottokki daafira, Yihowa Isiraeelete nugusa ikkite hee'rattora difajjannohe.’

Tenne xaggenni dancha roso ronseemmo. Tini xagge, ayeewoteno Yihowara hajajama lowo geeshsha hasiissannota ikkase rosiissannonke. Qolteno, Saaoolinte gede danchu manchi soorrame busha mancho ikkara dandaannota leellishshanno. Ninke busha manna ikka horonta dihasi'neemmo; hasi'neemmoni?

1 Saamueeli fooliishsho 9 kayise 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Saamueeli 1:23.Xa'muwa

 • Misilete aana Saamueeli ma assanni no? Mayira?
 • Yihowa Saaooli baxinohu mayiraati? Saaooli hiittoo manchooti?
 • Saaooli beetti su'mi ayeeti? Kuni beetti maa assino?
 • Saaooli Saamueeli agara agure kakkalo isi umisi shiqishinohu mayiraati?
 • Saaooli xaggenni mayi roso afi'neemmo?

Wole xa'muwa

 • Umi Saamueeli 9:15-21 nna 10:17-27 nabbawi.

  Saaooli jooga ikkasi, mannootu mishshusi wote rahe hanqe insa gawajjannokki gede kaa'litinosihu hiittoonniiti? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Law. 17:27)

 • Umi Saamueeli 13:5-14 nabbawi.

  Saaooli Gelgela yinanni bayichcho mayi cubbo loosi? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Umi Saamueeli 15:1-35 nabbawi.

  Saaooli Amaaleeqi nugusa Agaagi lainohunni loosinohu bayiru cubbi maati? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Saaooli, assino coyi gara ikkinota ammansiisatenna minshannisikki gede assate wo'naalinohu hiittoonniiti? (1 Sam. 15:24)

  Tini xagge xaa yannara amaale uyinanninke wote, mayi qorophpho assineemmo gede rosiissannonke? (1 Sam. 15:19-21; Far. 141:5; Law. 9:8, 9; 11:2)