Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 43: Iyyaasu Massagaancho Ikki

Xagge 43: Iyyaasu Massagaancho Ikki

MUSE Isiraeelete manni ledo Kana''aani gobba eara hasi'rino. Konni daafira, ‘Yordaanoosi Laga tayise sae, dancha gobba laeemmo gede fajjie’ yee Yihowa xa'miri. Yihowa kayinni, ‘Layinkita konne coye kayissootie!’ yiisi. Yihowa togo yiinohu mayiraatiro afootto?

Muse siqqotenni kincho gani wote ikkinorinniiti. Hakkawote isinna Aarooni Yihowara ayirrinynye uyitinokkita qaagi. Kinchu giddonni waa fushshanni noohu Yihowa ikkinota mannaho dikultino. Konni korkaatinni Yihowa insa Kana''aani e'ara difajjino.

Aarooni reyihunni shiima yanna gedensaanni Yihowa Muse, ‘Iyyaasu haadhe kakkalaanchu Alaazaarinna Isiraeelete manni albaanni uurranno gede assi. Insa baalunku albaanni, haaru massagaanchi Iyyaasu ikkinota wo'munkura kuli’ yiisi. Misilete aana la''attonte gede, Museno Yihowa yiinosi gede assi.

Muse Iyyaasu massagaancho ikke dooraminota kulanni no

Hakkiinnino Yihowa Iyyaasu togo yiisi: ‘Bareeda ikki; waajjitooti. Aammonsara qaale eoommota Kana''aani gobba Isiraeele massagge eessatto; anino ledokki ikkeemmo.’

Gedensaannino Yihowa, Muse Moaabi gobbara hee'rannoha Naabawu Ilaala giddanno gede kulisi. Museno hakko guunxote hee're Yordaanoosi Laga widoogise biifado Kana''aani gobba lai. Yihowano, ‘Abirahaami, Yisaaqinna Yaaqoobi oosora aammora qaale eoommo gobba tenneeti. Atino la''attora fajjoommohe; hakka eattora kayinni difajjeemmohe’ yiisi.

Muse Naabawu ilaalira hee'renni reyi. Isira reyi wote 120 diro ikkinosi. Reyi barri geeshsha jawaataho; qoleno illesi dijaanjurtino. Muse reyita mannu lowo geeshsha dadille wi'li. Iyyaasu haaro massagaanchonsa ikkita kayinni hagiidhi.

Zehulqu 27:12-23; Marro 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Xa'muwa

 • Misilete aana, Muse ledo uurrite noori lamu ayeooti?
 • Yihowa Iyyaasu mayyii?
 • Muse Naabawu ilaala giddihu mayiraati? Yihowa iso mayyii?
 • Muse reyi wote me''e diro ikkinosi?
 • Mannu dadillinohu mayiraati? Kayinni hagiirsiisannonsari mayi kalaqami?

Wole xa'muwa

 • Zehulqu 27:12-23 nabbawi.

  Yihowa Iyyaasura hiikkoye ayirrado looso uyinosi? Xaa yannara Yihowa mannisira assaawannota leellishinohu hiittoonniiti? (Zeh. 27:15-19; Soq. Los. 20:28; Ibi. 13:7)

 • Marro 3:23-29 nabbawi.

  Yihowa Musenna Aarooni Isi qaale eino gobba e'annota hoolinohu mayiraati? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (Marro 3:25-27; Zeh. 20:12, 13)

 • Marro 31:1-8, 14-23 nabbawi.

  Muse reyara kae hee're Isiraeelete mannira coyi'rinori, Yihowa uyinosi seejjo adhinota leellishannohu hiittoonniiti? (Marro 31:6-8, 23)

 • Marro 32:45-52 nabbawi.

  Maganu Qaali heeshshonkera mayi soorro abbara hasiisanno? (Marro 32:47; Zel. 18:5; Ibi. 4:12)

 • Marro 34:1-12 nabbawi.

  Muse Yihowa xaawate la''a hoogirono, Marro 34:10 Yihowa ledo noosi fiixoomire maa kultanno? (Wol. 33:11, 20; Zeh. 12:8)