Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 40: Muse Kincho Gani

Xagge 40: Muse Kincho Gani

DIRU diru aana lexxanni ha'ri; 10 diro, 20 diro, 30 diro, 39 diro ikki! Isiraeele xaano halallaholla no. Ikkollana Yihowa mannasi konne diro wo'ma towaatino. Ittanno gede menna dirrisinonsa. Qoleno barra gomichchunni, hashsha kayinni giirate xawaabbinni massaginonsa. Kageeshshi diro baala uddanonsa digooffino; lekkansano dimadidhino.

Isiraeele Gibitsetenni fultunku 40 dironna mitto agana ikkino. Insa xaano Qaadeesi hadhu. Kuni bayichchi 40 meddi yaanno diri albaanni 12 qotaano Kana''aani gobba qottanno gede sonki yannara Isiraeele noowaati. Muse rodoo Maariyaami Qaadeesi reyitu. Bashshonte gede kowiichcho qarru kalaqami.

Mannu waa horonta hoogi. Konni daafira togo yee Musera gungumi: ‘Reyinoommoro woyyannonkenka. Gibitsetenni fushshite tenne loosi'neenna mitturi fulannokkita busha gobba mayira abbittonke? Intanniri gidu, belese, woyinenna roomaane dino. Woliri gateenna anganni wayi nafa dino.’

Muse kincho gananni no

Musenna Aarooni huuccatto assidhara xaadooshshu dunkaana martuta, Yihowa Muse togo yii: ‘Manna gamba assi. Hakkiinnino albansaanni hakko noo kinchira coyi'ri. Kinchu giddonnino mannahonna saadansara ikkanno wayi fulannona.’

Hakkiinnino Muse manna gamba asse, ‘Ki'ne Maganunni addaxxitinannikki manna macciishshe! Aarooninna ani ki'nera kinchu giddonni waa fushsha hasiissannonke?’ yii. Hakkunni gedensaanni Muse siqqotenni kincho lame hige gani; lowo wayino kinchu giddonni lolahi. Mannahono saadateno ikkanno wayi fuli.

Yihowa kayinni Museranna Aaroonira hanqi. Mayira hanqinoro afootto? Korkaatuno Musenna Aarooni kinchu giddonni waa fushshitannori insa ikkitinota coyidhino. Ikkollana waa fushshinohu Yihowaati. Konnira Musenna Aarooni tenne xawisse kultinokki daafira, Yihowa insa qorichchishannota kuli. ‘Manna'ya haadhine Kana''aani die'inanni’ yiinsa.

Mulenni Isiraeele Qaadeesinni fultu. Shiima yanna gedensaanni Hoori Ilaala iillitu. Hakkiichchono ilaalaho guunxote Aarooni reyi. Isira reyi wote 123 diro ikkinosi. Isiraeeleno lowo geeshsha dadillite, 30 barra baalunku Aaroonira wi'litu. Beettisi Alaazaari Isiraeelete dagara annisinni aane kakkalaanote biilo ikki.

Zehulqu 20:1-13, 22-29; Marro 29:5.Xa'muwa

 • Isiraeelete manni halallaho noo waro Yihowa towaatinonsahu hiittoonniiti?
 • Isiraeelete manni Qaadeesi hee'ri yannara mayyee gungumi?
 • Yihowa mannahonna saadansara waa fushshinohu hiittoonniiti?
 • Misilete aana angichchunni isonooto kulanni noohu ayeeti? Isi hatto assanni noohu mayiraati?
 • Yihowa Museranna Aaroonira hanqinohu mayiraati? Insa qorichchishinohu hiittoonniiti?
 • Hoori ilaalira mayi maikki? Hakkiinnino Isiraeelete mannira kakkalaanote biilo ayi ikki?

Wole xa'muwa

 • Zehulqu 20:1-13, 22-29 nna Marro 29:5 nabbawi.

  Yihowa Isiraeele halallaho towaatasi, xaa yannara ninkera mayi roso uyitannonke? (Marro 29:5; Maat. 6:31; Ibi. 13:5; Ya. 1:17)

  Yihowa, Musenna Aarooni Isiraeelete manni albaanni isira ayirrinynye aa hoogansanni ma assi? (Zeh. 20:12; 1 Qor. 10:12; Yo. Aj. 4:11)

  Muse, Yihowa uyinosi seejjo hiitto asse lai? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (Zeh. 12:3; 20:12, 27, 28; Marro 32:4; Ibi. 12:7-11)