Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 39: Aarooni Siqqo Daraartu

Xagge 39: Aarooni Siqqo Daraartu

SIQQOTE aana noo daraaronna leinoha lewuzete guma lai. Tini siqqo Aaroonite. Tini daraaronna leinohu lewuzete gumi Aarooni siqqo aana mittu hashshinni fulino! Kuni mayira ikkinoro hanni la'no.

Muse Aaroonira daraartino siqqo aanni no

Isiraeelete manni halallaho raataawa hanafinku shiima yanna sa'e no. Gamu manni Muse massagaancho ikka dihasiissannosi, qoleno Aarooni kakkalaanote biilo ikka dihasiissannosi yee hedino. Togo yite heddannori Qore, Daataani Abeerooninna 250 ikkitannori gosa massaggannori no. Kuri baalunku Musewa marte, ‘Ateneeto ninkera aliidiha assoottohu mayiraati?’ yitu.

Muse Qorenna iso harunsitannore togo yiinsa: ‘Ga'a soodo hixaana wiliishshinanni uduunnichchira hixaana worre. Hakkiinnino haadhine Yihowa dunkaaniwa amme. Yihowa ayee doorannoro la'neemmona.’

Layinki barra Qorenna 250 iso harunsitannori dunkaana martu. Woluno batinynyu manni insara haˈle ledonsa mari. Yihowano lowo geeshsha hanqi. Museno, ‘Konni bushu manni dunkaaninni fulle’ yii. Qoleno, ‘Insare mittoreno kissinoonte’ yii. Mannuno isi yiinota macciishshe Qore, Daataaninna Aabeerooni dunkaaninni fuli.

Hakkiinnino Muse, ‘Yihowa doorinohu ayiitiro konninni affinanni. Baatto dadhite konne busha manna egemmitanno’ yii.

Muse coyi're ka''anni hee'reenna, baatto dadhantu. Qore dunkaaninna jajjisi egemmami; Daataani, Aabeerooninna ledonsa noorino egemmantu; baattono insa aana diwantu. Mannu insa baatto egemmitanna raartannota macciishshe, ‘Xoonqo! Baatto ninkeno egemmitankeraatina!’ yee canci.

Qorenna 250 iso harunsitannori xaano dunkaanu mule no. Hakkiinnino Yihowa giira dirriseenna insa itte guddu. Hakkunni gedensaanni Yihowa Aarooni beetto Alaazaari, reyitu mannootiha hixaana wiliishshinanni uduunnichcho haaranno gede kulisi; haareno kakkalote bayichcho xallanno gede kulisi. Kakkalote bayichcho xallinoonnihu kuni uduunnichchi, Aarooninna oososi agurranna wolu mittuno Yihowara kakkalaancho ikka dandaannokkita Isiraeele qorowisiisanno.

Ikkollana Yihowa kakkalaano ikkitasira doorinori Aarooninna oososi ikkitinota xaano seekke kulara hasi'rino. Konni daafira Yihowa Muse togo yiisi: ‘Mittu mittunku Isiraeelete ga're murrichchi siqqosi abbanno gede kuli. Leewi ga'rera Aarooni siqqosi abbona. Hakkiinnino mitte mittenta siqqo dunkaanu giddo gondooru taawooti albaanni wori. Kakkalaancho ikkara dooroommo manchi siqqo daraartanno.’

Muse layinki soodo la''anno wote, Aarooni siqqo tenne daraaronna leinoha lewuzete guma fushshite no! Ikkina Yihowa Aarooni siqqo daraartanno gede assinohu mayiraatiro xa afitto?

Zehulqu 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Xa'muwa

 • Musenna Aarooni silxaanera finqilturi ayeooti? Insa Muse mayitu?
 • Muse Qoreranna Qore harunsitannorira 250 mannira ma assitanno gede kulinsa?
 • Muse Isiraeelete manna mayyii? Isi coyi're ka''anni hee'reennanni, mayi maikki?
 • Qorenna iso harunsitannori 250 manni maikkitu?
 • Aarooni beetti Alaazaari, reyi manniha hixaana wiliishshinanni uduunnichcho hiissi? Mayira?
 • Yihowa Aarooni siqqo daraartanno gede assinohu mayiraati? (Misile lai.)

Wole xa'muwa

 • Zehulqu 16:1-49 nabbawi.

  Qorenna iso harunsanno manni maa assi? Kuni manni assino coyi Yihowara finqilinota leellishanno yineemmohu mayiraati? (Zeh. 16:9, 10, 18; Zel. 10:1, 2; Law. 11:2)

  Qoreranna 250 ‘songote murrootira’ noonsati busha hedo maati? (Zeh. 16:1-3; Law. 15:33; Isa. 49:7)

 • Zehulqu 17:1-11 nna 26:10 nabbawi.

  Aarooni siqqo daraarase maa leellishshanno? Yihowa hatte siqqo taawootu giddo worranni gede kulinohu mayiraati? (Zeh. 17:5, 8, 10)

  Ninke Aarooni siqqo malaatinni afi'neemmohu danchu rosi maati? (Zeh. 17:10; Soq. Los. 20:28; Fil. 2:14; Ibi. 13:17)