Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 38: Tonaalame Qotaano

Xagge 38: Tonaalame Qotaano
Isiraeelete qotaano laalo dukke no

TENNE mannootu duqqitino laalo lai. Tini woyinete hunduruurro mageeshshi du'muulleetiro lai. Daawaayyichchu aana wore duhate lamu manni hasiisanno. Qolteno ledo noore belesetenna roomaanete gumma lai. Tini hunduruurritino laalo hiikkiinni abbinoonnite? Kana''aani gobbanni abbinoonnite. Kana''aani gobba Abirahaami, Yisaaqinna Yaaqoobi heedhinota ikkitinota qaagi. Ikkollana hatte gobbara mannu hudirita, Yaaqoobi maatesi ledo Gibitse ha'rino. Xa kayinni 216 diri gedensaanni, Muse Isiraeele fushshe Kana''aani qole abbanni no. Isiraeeleno halallaho hadhanni Qaadeesi yinanniwa iillitu.

Kana''aani gobbara bushu manni hee'ranno. Konni daafira Muse 12 qotaano fushshe togo yee soyi: ‘Hakko hee'ranno manni mageeshshihoronna mageeshsha wolqaataammahoro qotte. Baatto loosi'rate injiitannoteronna te'ee lae. Hakko hee'ranno laalchi giddonni gama haadhine amme.’

Qotaano qotte ka'uti Qaadeesi higge Musera, ‘Gobba lowo geeshsha danchate’ yitu. Baatto dancha ikkitinota leellishate abbitino laalo Musera leellishshu. Qotaanote giddonni 10 kayinni togo yitu: ‘Hakko heedhanno mannooti lowiddaannahonna wolqaataammaho. Gobba adhate marrummoro shitannonke.’

Isiraeeleno tenne macciishshituti, lowo geeshsha waajjitu. Insano, ‘Gibitsete gobbara woyi koye halallaho reya woyyitannonkenka. Olu bayichcho reyinammoraati; galtenkenna qaaqquullinkeno horramaraati. Amme Muse bayichcho wole massagannonkeha doodhine Gibitse hingona!’ yitu.

Qotaanote giddonni lamu kayinni Yihowanni addaxxite manna hayi yitu. Insa su'mi Iyyaasuutinna Kaaleebiiti. Insa togo yitu: ‘Waajjitinoonte. Yihowa ninke ledo noona. Baatto adha hakkeeshsha diqarrissanno.’ Mannu kayinni insa yitinore macciishsha giwi. Iyyaasunna Kaaleebi shaara nafa kai.

Tenne ikkitonsanni Yihowa lowo geeshsha hanqe Musera togo yee kulisi: ‘Dirisi 20 ikkinohunna hakkiinni sainohu mittuno Kana''aani gobba dieanno. Gibitsetenna halallaho assoommo maalale la'ino; ikkeennano xaa geeshsha anenni diaddaxxitino. Konni daafira halallaho baalunku reyite gooffa geeshsha 40 diro raataabbanno. Iyyaasunna Kaaleebi calla Kana''aani gobba e'anno.’

Zehulqu 13:1-33; 14:1-38.Xa'muwa

 • Misilete aana nooti woyinete hunduruurro mageete? Tenne hunduruurro hiikkiinni abbinoonni?
 • Muse 12 qotaano Kana''aani gobba soyinohu mayiraati?
 • Tonne qotaano sonkoonniwiinni higguti Musera maa kultu?
 • Lame qotaano kayinni Yihowa addaxxitino daafira ma assitu? Insa su'mi ayeeti?
 • Yihowa mayira hanqi? Isi Muse ma assi yii?

Wole xa'muwa

 • Zehulqu 13:1-33 nabbawi.

  Gobba qottanno gede sonki manni ayeooti? Insa doorantanno gede assinonsahu maati? (Zeh. 13:2, 3, 18-20)

  Iyyaasunna Kaaleebi hedo wolootu qotaano hedonni baxxitinohu mayiraati? Tini ninkera mayi roso uyitannonke? (Zeh. 13:28-30; Maat. 17:20; 2 Qor. 5:7)

 • Zehulqu 14:1-38 nabbawi.

  Uullate aana Yihowa riqibbe noori aana gunguma lainohunni huwata hasiissannonke coyi maati? (Zeh. 14:2, 3, 27; Maat. 25:40, 45; 1 Qor. 10:10)

  Zehulqu 14:24, Yihowa mitto mittonka soqqamaanchosi gotti asse la''annota leellishshannohu hiittoonniiti? (1 Neg. 19:18; Law. 15:3)