Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 37: Magansi'rate Kaa'lanno Dunkaana

Xagge 37: Magansi'rate Kaa'lanno Dunkaana

KUNI mini mayinnihoro afootto? Yihowa magansi'rate kaa'lanno baxxino dunkaanaati. Iso xaadooshshu dunkaana yinanni. Isiraeele Gibitsete fultuhunni mittu diri gedensaanni konne dunkaana minte guddu. Konne dunkaana minnanni gede hajajinohu ayiitiro afootto?

Xaadooshshu dunkaana

Minnanni gede hajajinohu Yihowaati. Muse ilaalaho keeshshi yannara, Yihowa konne mine hiitto asse minannoro kulinosi. Mannu ha'riwa adhe ha'rate injaanno gede asse minanno gede kulinosi. Hakko garinni minamiro, dunkaana diinge wolewa massanna massinoonniwa xaano qasa dandiinanni. Konni daafira Isiraeele halallaho bayichchunni bayichcho hadhu yannara dunkaana duqqite hadhino.

Dunkaanaho qaccete widoonni noota shiima kifile laittoro, hakko mitte saaxine no. Iseno gondooru taawoota yinanni. Dunkaanaho umiidinna lekkaalliidi qaccera lamu worqetenni loonsoonni sokkaanchi woyi kirubeele no. Muse, higge borreessinoonni kinna hiiqqe hunino daafira, Maganu xaano Tonne Hajajo lamu taalashshu kinchira borreessi. Hakkiinnino konne lame kincho gondooru taawooti giddo worri. Menna worroonni maaqqeno hakko giddo worri. Mennu maatiro qaagatto?

Yihowa, Muse rodoo Aarooni kakkalaanote biilo ikkanno gede doorisi. Isino Isiraeelete manni Yihowa magansi'ranno gede assanno. Aarooni oosono isinte gede kakkalaanote.

Xa qolte dunkaanunnita lowiidi kifile lai. Tini kifile shiimiiditenni lame ero ikkitanno. Hakko noota wiliiltanno saaxine laitto? Hakkiichchi, kakkalaano hixaanaho yinanniha su'naannorichcho giirte wiliishshitanno kakkalote bayichchooti. Qoleno lowiidi kifilera, lamalu caabbichchi noohu caabbichcho worranni uduunnichchi no. Hakko noohu sayikkihu xaraphpheessaho. Xaraphpheessu aana 12 tima worroonni.

Xaadooshshu dunkaani noo hoowera wayi wo'mino badiri woyi gandi no. Kakkalaano konne waa hayishshi'rate ho'ronsidhanno. Hakkiichcho qoleno, lowohu kakkalote bayichchi no. Isi aana, gorrinoonni saada Yihowara kakkalo assine giirre shiqinshanni. Xaadooshshu dunkaani qachchu mereero no; Isiraeelete mannino isi qooxeessira duuchchanka ragaanni dunkaaninsa giddo hee'ri.

Wolaphpho 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ibiraawuyaani 9:1-5.Xa'muwa

 • Misilete aana noo mine mayinanni? Kuni mini maaho kaa'lanno?
 • Yihowa dunkaana diinge wolewa massate injaanno gede asse minanno gede Musera kulinohu mayiraati?
 • Dunkaanaho qaccete widoonni noote shiima kifile giddo noo saaxine mayinanni? Hatte saaxine giddo mayi no?
 • Yihowa kakkalaanote biilo ikkara doorinohu ayeeti? Kakkalaanote biili loosi maati?
 • Dunkaanaho lowiidi kifilera nooha sase coye kuli.
 • Xaadooshshu dunkaani hoowera noohu lamu coyi maati? Lamunku coyi maaho kaa'lanno?

Wole xa'muwa

 • Wolaphpho 25:8-40, 26:1-37, 27:1-8 nna 28:1 nabbawi.

  “Naqaashete taawooti” aana noo kirubeele maa riqibbanno? (Wol. 25:20, 22; Zeh. 7:89; 2 Neg. 19:15)

 • Wolaphpho 30:1-10, 17-21, 34:1, 2 nna Ibiraawuyaani 9:1-5 nabbawi.

  Xaadooshshu dunkaanira soqqantanno kakkalaano bisu keeraanchimma agadha hasiissannonsata, Yihowa kaajjishe kulinonsahu mayiraati? Tini xaa yannara ninkera maa rosiissannonke? (Wol. 30:18-21; 40:30, 31; Ibi. 10:22)

  Hawaariya Phaawuloosi Ibiraawuyaani Kiristaanira sokka borreessi waro, xaadooshshu dunkaaninna Higgete taawooti yanna sa'inore ikkitinota xawisinohu hiittoonniiti? (Ibi. 9:1, 9; 10:1)