MUSE Gibitse mare rodiisi Aaroonira citu mule ikkitino maalalere kulisi. Qoleno Musenna Aarooni Isiraeelete gosara tenne maalale leellishshuta, gosano gudisidhe Yihowa lamunku ledo noota ammantu.

Hakkiinnino Musenna Aarooni Feeriooni coyishiishshara hadhu. Marteno togo yitusi: ‘Isiraeeli Magani Yihowa, “Daga'ya halalla marte magansidhannoe gede, sase barra hadhona aguri” yiino.’ Feeriooni kayinni, ‘Ani Yihowa diammaneemmo. Isiraeeleno hadhara diagureemmo’ yee qoli.

Feeriooni hanqinohu, gosa Yihowa magansi'rate, looso agurte hadhannohuraati. Konni daafira bashshonni roore loossanno gede giddeessi. Isiraeelete gosa gadadinsoonninsa daafira Musera hanqitu; isino dadilli. Yihowa kayinni Muse yaadannokki gede kulisi. ‘Feeriooni daga'ya aguranno gede asseemmo’ yiisi.

Musenna Aarooni Feeriooni albaanni

Musenna Aarooni Feeriooni coyishiishshara galagalte martu. Marteno maalale assitu. Aarooni siqqosi uullara tugita, jawa hamashsho ikkitu. Ikkollana Feeriooni hayyooleno siqquwansa tugguta insatino hamaso ikkitu. Kayinni lai! Aarooni hamashshi hayyoolete hamaso egemme gudi. Ikkollana xaa geeshsha Feeriooni Isiraeelete gosa hadhara diagurino.

Konni daafira Yihowa Feeriooni mittore rosiisara hasi'rino. Hiitto asse rosiisinoro afootto? Rosiisinosihu Gibitsete gobbara 10 qoomama woyi buutote qarra abbeeti.

Lowo qoomami dirrihu gedensaanni, Feeriooni Musewa manna soye, ‘Isiraeele hadhara agureemmona qoomama uurrisi’ yii. Qoomamu uurrita kayinni, Feeriooni yiinota soorri. Isiraeele hadhannota hooli. Gedensaanni kayinni, 10kki qoomami dirrita hadhara aguri.

Wolaphpho 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Xa'muwa

 • Musenna Aarooni assitino maalale Isiraeelete gosa ma assitanno gede kakkayissunsa?
 • Musenna Aarooni Feeriooni mayitu? Feeriooni kayinni mayyee qoli?
 • Misilete aana la''attonte gede, Aarooni siqqosi uullara tugita siqqo ma ikkitu?
 • Yihowa Feeriooni rosiisinohu hiisseeti? Hakkunni gedensaanni Feeriooni mayyii?
 • Tonnikki qoomami gedensaanni mayi maikki?

Wole xa'muwa

 • Wolaphpho 4:27-31 nna 5:1-23 nabbawi.

  Feeriooni, “Ani Yihowa horonta diegennoommo” yaasi mayyaate? (Wol. 5:2; 1 Sam. 2:12; Ro. 1:21)

 • Wolaphpho 6:1-13, 26-30 nabbawi.

  Yihowa Abirahaamira, Yisaaqiranna Yaaqoobira isonooto egensiisinokkihu ma garinniiti? (Wol. 3:13, 14; 6:3; Kal. 12:8)

  Muse uyinoonnisi looso loose diafeemmo yiirono, Yihowa iso horonsi'rinosi yineemmo gede assannonkehu maati? (Wol. 6:12, 30; Luq. 21:13-15)

 • Wolaphpho 7:1-13 nabbawi.

  Musenna Aarooni Yihowa hajajo guulletenni Feerioonira kulansa, xa yannara noo Maganu soqqamaanora mayi lawishsha ikkitanno? (Wol. 7:2, 3, 6; Soq. Los. 4:29-31)

  Yihowa Gibitsete magannara aliidiha ikkinota leellishinohu hiittoonniiti? (Wol. 7:12; 1 Ze. 29:12)