Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 15: Looxi Galte Badheegge La'u

Xagge 15: Looxi Galte Badheegge La'u

LOOXINNA maatesi wosiilisi Abirahaami ledo mitteenni Kana''aani gobbara heedhu. Mitto barra Abirahaami Looxi, ‘Kowiichcho saadankera ikkitanno base dino. Eeggatena baxxino. Ati mitto raga ha'rittoro, ani wole raga ha'reemmo’ yii.

Looxino gobba baala lai. Hakkiinnino, saadasira ikkitanno hayissonna wayi noota dancha base afi'ri. Tini base Yordaanoosi Awuraajjaati. Looxi maatesinna saadasi ledo hakkiira ha'ri. Yannate gedensaanni, Soddoomu katamira mine mi'ne maatesi ledo hee'ri.

Soddoomu manni lowo geeshsha bushuulleho. Looxi dancha mancho ikkinohura, tini bunshensa dadillissusi. Maganuno Looxinte gede dadillino. Yannate gedensaanni Maganu, Soddoomanna qooxeessaho nooha Gomooru katama bunshensa daafira hunara kainota Looxira kultara lame sokkaano soyi.

Sokkaano Looxi, ‘Rahi! Galtekkinna lamente meya oosokki ledo kawiinni fuli!’ yitusi. Looxina maatesi dunkituta, sokkaano anga amadde katamunni fushshitunsa. Lamanku sokkaanchi giddo mittu, ‘Lubbo'nera xooqqe! Badheeggine la'inoonte. Reyitinannikki gede ilaalla xooqqe’ yiinsa.

Looxinna meyaa oososi hajajante Soddoomunni fultu. Taxxi nafa diyitino; badheeggeno dila'ino. Looxi galte kayinni dihajajantino. Looxinna maatesi Soddoomunni fulte shiima geeshsha hadhu gedensaanni, ise agurte badheegge la'u. Hakkunni gedensaanni Looxi galte maxinete kincho ikkitu. Kuneeti ise misilete aana laitto?

Tenne xaggenni dancha roso ronseemmo. Maganu isira hajajantannore gatisanno; isira hajajantannokkiri kayinni heeshshonsa hoogganno.

Kalaqo 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luuqaasi 17:28-32; 2 Pheexiroosi 2:6-8.

Looxi Soddoomunni xooqanni no


Xa'muwa

 • Abirahaaminna Looxi mayira baxxitu?
 • Looxi Soddoomaho hee'ra mayira doodhi?
 • Soddoomu manni hiittooho?
 • Lame sokkaano Looxi mayite qorowisiissu?
 • Looxi galte maxinete kincho ikkituhu mayiraati?
 • Looxi galte ikkitonni marichcho ronseemmo?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 13:5-13 nabbawi.

  Mereeronke kawa ka'aa higanno coye tira lainohunni, Abirahaamiwiinni marichcho ronseemmo? (Kal. 13:8, 9; Ro. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Kalaqo 18:20-33 nabbawi.

  Yihowa Abirahaami ledo hasaawino hasaawi, Isinna Yesuusi halaalaancho firde uyitanno yine addaxxineemmo gede assannonkehu hiittoonniiti? (Kal. 18:25, 26; Maat. 25:31-33)

 • Kalaqo 19:1-29 nabbawi.

  Tini Qullaawu Maxaafi xagge, labbaahu labbaahu ledo, meyaati meyaate ledo siimu xaadooshshe assa lainohunni Maganoho mayi lao noosita xawissanno? (Kal. 19:5, 13; Zel. 20:13)

  Looxinna Abirahaami Maganu hajajora uyitino dawaro babbaxxitinohu hiittoonniiti? Ninke konninni maa ronseemmo? (Kal. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Luqaasi 17:28-32 nabbawi.

  Looxi galtera uullate jirora mayi lao noose? Kuni ninkera qorowishsha ikkannonkehu hiittoonniiti? (Luq. 12:15; 17:31, 32; Maat. 6:19-21, 25)

 • Layinki Pheexiroosi 2:6-8 nabbawi.

  Looxi lawishsha harunsatenni, qooxeessinkera noo Magano waajjitannokki alamera hiittoo lao heedhankera hasiisanno? (Hiz. 9:4; 1 Yo. 2:15-17)