Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 5: Mitiimmaame Heeshsho Hanaffu

Xagge 5: Mitiimmaame Heeshsho Hanaffu

ADDAAMINNA Heewani Edenete kaashshi base giddonni fushshinihu gedensaanni lowo qarri iillinsa. Sagale afi'rate lowo geeshsha daafura hasiissannonsa. Qooxeessinsara dancha guma uyitanno haqqe gatteenna utunna kokko'lu calla wo'mino. Addaaminna Heewani Maganoho hajajamanna Isi jaalla ikka gibbuta iillinonsari konneeti.

Addaaminna beettisi loossanni daafurtanni no

Ikkollana konninni roore bushinori no; Addaaminna Heewani hegerera hee'ra didandiitino. Hoolloonni haqqichcho guma itturo reyitannota Maganu balaxe kulinonsata qaagi. Hakkonne guma ittu barrinni hanaffe sunu sununni geedhitu; gedensaannino reyitu. Maganu yiinota macciishsha hoogansanni hiitto gowwitino!

Addaaminna Heewani ooso iltinohu Maganu insa Edenete kaashshu basenni fushshinsa gedensaanniiti. Konni daafira oosonsano geedhitanno; hattono reyitanno yaate.

Addaaminna Heewani Yihowara hajajantoommero, insano oosonsano dancha heeshsho heedhannonka. Baalunku uullate aana hagiidhitanni hegerera heedhannonka. Mittuno geedhikki, xiwamikki, hattono reyikki hegerera hee'rannonka.

Maganu mannu hagiirrunni hegerera hee'rara hasi'ranno; qoleno barrunni mitto barra konne wonshate qaale eino. Wo'manti uulla biifado ikkitanno; konne calla ikkikkinni baalunku manni fayyimma afi'ranno. Mittu mittunku manchi baalunku manni ledonna Maganu ledo jaala ikkanno.

Heewaninna qaaqquullise

Ikkollana Heewani Maganu jaala ikka didandiitino. Konni daafira ooso iltu wote game lowo geeshsha qarrissinose. Heewani Yihowara hajajama hoogase lowo shetto abbitinose; ati tenne diammanatto?

Addaaminna Heewani haammata labballonna seenne ooso iltino. Bayiru beettinsa ilamita su'masi Qayeeli yitu. Layinkiha kayinni Abeeli yitu. Insara mayi iillinonsaro afootto?

Kalaqo 3:16-23; 4:1, 2; Ajuuja 21:3, 4.Xa'muwa

 • Addaaminna Heewani Edenete kaashshu basenni fushshininsahu gedensaanni hiittoo heeshsho heedhu?
 • Addaaminna Heewani maikka hanafi? Mayira?
 • Addaaminna Heewani ooso geedhitannohunna reyitannohu mayiraati?
 • Addaaminna Heewani Yihowara hajajantoommero, insano oosonsano hiittoo heeshsho hee'ra dandiitannonka?
 • Heewani hajajama hoogasenni iillinose qarri maati?
 • Addaaminna Heewani umo ilinori lamu labballi ayeooti?
 • Misilete aana leeltannoti wole ooso ayireeti?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 3:16-23 nna 4:1, 2 nabbawi.

  Uulla rumantuta Addaami heeshsho hiittoota ikkitu? (Kal. 3:17-19; Ro. 8:20, 22)

  “Heeshshonniho” yitanno tiro afi'rinoha Heewani yinanni su'ma fushsha gara ikkitinohu mayiraati? (Kal. 3:20)

  Addaaminna Heewani cubbo loossu gedensaanni nafa Yihowa danchumma assinonsahu hiittoonniiti? (Kal. 3:7, 21)

 • Yohaannisi Ajuu[j]a 21:3, 4 nabbawi.

  ‘Albi coye’ yiniri giddo ba''anno gede quqquxamattori maati?