Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 3: Umi Labbaahanna Meyaata

Xagge 3: Umi Labbaahanna Meyaata

TENNE misilera haaruri mayi no? Mannu no. Insano umi labbaahonna meyaate. Kalaqinonsahu ayeeti? Maganoho. Su'masi egennootto? Su'misi Yihowaati. Manchunna manchote su'mi kayinni Addaaminna Heewaniiti.

Addaaminna Heewani Edenete kaashshu basera

Yihowa Maganu Addaami kalaqinohu togoonniiti. Baattote aaninni bushsha haa're co'iima mannu biso kalaqi. Hakkiinnino kalaqino bisi sano widoo qole ufuufi; Addaamino heeshshonniha ikki.

Yihowa Maganu Addaamira looso uyiisi. Wo'mante saadara su'ma fushshanno gede kulisi. Duuchchunkura dancha su'ma fushsha dandaanno gede Addaami saada seekke laikki digatino. Addaami saadate su'ma fushshi wote mitto coye laino. Hakku coyi maatiro afootto?

Baalanti saada labbaahonna meyaate. Meyaatinna labbaa daaniichchi no; meyaatinna labbaa doobbiichchi no. Addaamira kayinni meyaati dinosi. Konni daafira Yihowa Addaamira lowo goxichchi daannosi gede assi; hakkiinnino midaadisinni miqichcho haa'ri. Konne miqichchono meyaata asse kalaqi; iseno Addaami galte ikkitu.

Addaami kawoote hiitto hagiidhino! Qoleno Heewani tenne biifado kaashshu base giddo heedhanno gede worroonnise daafira mageeshsha hagiidhitinoro hedi! Xaate lamunku ooso ilanna hagiirrunni mitteenni hee'ra dandaanno.

Yihowa Addaaminna Heewani hegerera heedhanno gede hasi'rino. Qoleno wo'manta uulla Edeenete kaashshu base gede biifado assitara hasi'rino. Addaaminna Heewani konne looso loossanno gara heddu wote mageeshsha hagiidhitinokka! Atino hee'roottoro uulla biifado kaashshu base assinanni loosira beeqqattonka? Ikkollana Addaaminna Heewani hagiirri seeda yanna dikeeshshino. Mayiraatiro hanni la'no.

Faarso 83:18; Kalaqo 1:26-31; 2:7-25.Xa'muwa

 • Sayikki xaggera noo misile layinki xaggera noo misilenni mayinni baxxitanno?
 • Umi mancho kalaqinohu ayeeti? Kalaqamino manchi su'mina ayeeti?
 • Maganu Addaamira mayi looso uyino?
 • Maganu Addaamira lowo goxichchi daannosi gede assinohu mayiraati?
 • Addaaminna Heewani mageeshshi yanna hee'ra dandiitannonka? Yihowa, insa marichcho assitara hasi'rino?

Wole xa'muwa

 • Faarso 83:18 nabbawi.

  Maganu su'mi ayeeti? Uullate aana isi callira noositi baxxitino silxaane maati? (Erm. 16:21; Dan. 4:17)

 • Kalaqo 1:26-31 nabbawi.

  Maganu leekki barra kalaqinohu baxxino kalaqami maati? Kuni kalaqami saadatewiinni baxxinohu mayinniiti? (Kal. 1:26)

  Yihowa mannahono ikko saadate marichcho qixxeessino? (Kal. 1:30)

 • Kalaqo 2:7-25 nabbawi.

  Addaami saadate su'ma fushshano agurranna wole maa assino? (Kal. 2:19)

  Adhama, baxxe hee'ranna adhama diiga lainohunni Yihowara noosi lao buunxeemmo gede, Kalaqo 2:24 kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Maat. 19:4-6, 9)