Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Gafa 1: Kalaqotenni Kayise Baote Wayi Geeshsha

Gafa 1: Kalaqotenni Kayise Baote Wayi Geeshsha

Iimanna uulla ayi kalaqi? Arrishsho, agananna beeddahe hattono uullate aana noore duuchchankare kalaqinohu ayeeti? Qullaawu Maxaafi, kuriuu duuchcha kalaqinohu Maganoho yee halaalaancho dawaro aanno. Konni daafira, kuni maxaafi kalaqonnire coyidhanno Qullaawu Maxaafi xaggenni hanafanno.

Maganu umo asse iso labbannore, ayyaanaamo biso afidhinore kalaqino; insano sokkaanote. Uulla kalaqinohu kayinni ninke gedee manniraati. Konni daafira Maganu, Addaaminna Heewani yinannire labbaahanna meyaata kalaqe biifado ikkitino kaashshu basera worinsa. Ikkollana insa Maganoho hajajama hooggino daafira hegerera hee'ra didandiitino.

Addaami kalaqamihunni kayise baote Wayi geeshsha 1,656 diro ikkanno. Tenne yanna giddo batinynyu bushu manni hee'rino. Iima, illete leeltannokkiri ayyaanaamo biso afidhinori Sheexaanunna busha sokkaanosi no. Uullate aana kayinni, Qaayeelinna wolqaataammu mannooti, hattono batinynyu bushu manni no. Ikkollana hakkawaro uullate aana danchu mannino no; insano Abeeli, Heenookinna Nohiiti. UMI Gafira konni duuchchu mannirenna addi addi ikkitore ronseemmo.

Edenete kaashshu basera noo saada