Tini alame . . .

  • noo gedeenni heedhanno?

  • roore bushshanni hadhannonso?

  • woyyaabbanno?

 QULLAAWU MAXAAFI TOGO YAANNO

“Maganu . . . hindiiddo baalanta illensa aaninni feyanno, reyono layinkita diheedhanno, wiˈla woy raare woy xisso higgeno diheedhanno. Konni albaanni noo coyibba saˈino.”—Ajuuja 21:3, 4, Haaro Alame Tiro.

TINI HEXXO WOˈMITANNO WOTE MAYI ATOOTE AFIˈRATTO?

Horoomannohanna hagiirsiisanno looso afiˈratto.—Isayyaasi 65:21-23.

Baalunku xiwaninna shetto horonta heedhannokki yanna dagganno. —Isayyaasi 25:8; 33:24.

Minikki manninna jaallakki ledo hagiidhitanni gawalo nookki heeshsho heeˈratto.—Faarso 37:11, 29.

 QULLAAWU MAXAAFI YAANNORE AMMANNEEMMO GEDE ASSANNONKERI NO?

Ee, ajayi ajeenna lamu coyi no:

  • Maganoho coyiˈrinore assate wolqa noosi. Yihowara taalle nookki wolqa noosi daafira, Qullaawu Maxaafi iso calla “Duuchanka Dandaannoho” yaanno. (Ajuuja 15:3) Konni daafira, tenne alame soorre woyyaabbino alame abbannota hoolannosiri dino. Qullaawu Maxaafi yaannonte gede, “Maganoho duuchunkuri dandaamanno.” —Maatewoosi 19:26.

  • Maganoho yiinore assate hasatto noosi. Lawishshaho, Yihowa reyino manna kayisate quqquxamanno.—Iyyoobi 14:14, 15.

Qoleno Qullaawu Maxaafi, Maganu Beetti Yesuusi xiwantinore hursinota kulanno. Isi tenne assinohu mayiraati? Hursa baxino daafiraati. (Marqoosi 1:40, 41) Yesuusi Annisinte gede, qarrantinore kaaˈla hasiˈranno.—Yohaannisi 5:19.

Konni daafira Yihowano Yesuusino albillitte hagiirru noo heeshsho heeˈnammora hasidhannota dihuluullammeemmo!—Faarso 72:12-14; 145:16; 2 Pheexiroosi 3:9.

 HANNI KONNE COYE HEDI

Maganu tenne alame soorre woyyaabbino alame abbannohu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora qolanno dawaro MAATEWOOSI 6:9, 10 nna DAANIEELI 2:44 aana lai.