Qara amadowa massie

Alame Gashshe Noohu Isi Ayeti?

Alame Gashshe Noohu Isi Ayeti?

Ate hedora . . .

  • Maganoho?

  • mannahonso?

  • gashshinohu wolu no?

 QULLAAWU MAXAAFI TOGO YAANNO

“Alame gudisidhe mittu bushu anga no.”—1 Yohaannisi 5:19.

‘Maganu Beetti xawinohu Daawuloosi looso diigaraati.’ —1 Yohaannisi 3:8, Haaro Alame Tiro.

TENNE AMMANAKKI MAAHO KAAˈLITANNOHE?

Alamete aana noo qarrira kaimu maatiro huwatatto gede.—Ajuuja 12:12.

Tini busha alame soorranteenna woyyaabbino alame dagganno yite hexxatto gede.—1 Yohaannisi 2:17.

 QULLAAWU MAXAAFI YAANNORE AMMANNEEMMO GEDE ASSANNONKERI NO?

Ee, ajayi ajeenna sasu coyi no:

  • Sheexaanu gashshooti baˈˈara farandoonni. Yihowa Sheexaanu gashshoote mannu ooso aaninni hoolate murciˈre kaino. Isi “Daawuloosi buko buluulo assate” qaale eino; qoleno, Sheexaanu abbino gawajjo baalanta dhaawanno. —Ibiraawuyaani 2:14, Haaro Alame Tiro.

  • Maganu alame gashshara Yesuusi Kiristoosi shoomino. Yesuusi tenne alame gashshaanchi gede kaajjadonna umisi horora wojji yaannoha diˈˈikkino. Maganu Yesuusi mootummare coyiˈranni togo yiino: “Isi mishantinorenna buxane mararanno . . . Gadadunninna gawajjotenni gatisannonsa.”—Faarso 72:13, 14.

  • Maganu kapha didandaanno. Qullaawu Maxaafi xawise, “Maganu kapha horo didandaanno” yaanno. (Ibiraawuyaani 6:18) Yihowa mitto coye asseemmo yee qaale ei yaa, hakku coyi ikkino gedeeti! (Isayyaasi 55:10, 11) “Tenne alame gashshaancho fushshine gobbara tunganni.”Yohaannisi 12:31.

 HANNI KONNE COYE HEDI

Alamete gashshaanchi bai gedensaanni alame hiittoota ikkitanno?

Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora qolanno dawaro FAARSO 37:10, 11 nna AJUUJA 21:3, 4 aana lai.