Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Reyitinori Ekera Kaa'litahera Woy Gawajjitahera Dandiitanno? Hee'ransana Halaaleho?

DOORTE DIRRISI'RI