Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxallate Kaa⁠ˈlitanno Maxaaffanna Birosherubba

Webisayitenke aaninni kuri maxaaffanna birosherubba dirrisidhe Qullaawa Maxaafa gafu gafunni xiinxalla dandaatto.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri

Qullaawu Maxaafire Barru Barrunku Hasaawa—2018

2017ha Qoqqowu Gambooshshiha Koyishshu Woraqata

Yihowara ‘Hagiirrunni Faarse’ (jajjabba fidaleta)

Yihowa Farciraasineta 2016 Soqqanshote Diri Alamete Doyicho Rippoorte

Aliidi Bisi Soyino Sokka—2017

Maganu Qaale Xiinxalli

Interneetete aana fultino borronkera taashshinoonnihu mitu coyi attamante fultino borronkera xaara fulinokkiha ikkara dandaanno.