Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganu Mangiste Soqqanshonke

Maganu Mangiste Soqqanshonke aane noohu Yihowa Farciˈraasine gambooshshire kultanno: Songonnita Qullaawu Maxaafi Xiinxallo, Tiokiraasenniha Soqqanshote Rosi Minenna Soqqanshote Gambooshshe.

Qaagiishsha: Attamante fultanno ittimera nooti mite birxichuwa, interneetete aana fultanno birxichuwanni baxxitara dandiitanno.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Sadaasa 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Bocaasa 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Birra 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Wocawaaro 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Woxawaajje 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Maaja 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Ella 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Onkoleessa 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Dotteessa 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Badheessa 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Ammajje 2015

MAGANU MANGISTE SOQQANSHONKE

Arfaasa 2015