Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Hambannikkiha Dancha Looso

Hambannikkiha Dancha Looso

Baalanti Yihowa daga isira soqqante hambannikkiha dancha looso loosa dandiitanno. Qaaqqosi baxanno anni qaaqqisi assinosire lowo geeshsha naadannonte gede, Yihowa loonsoommo loosonna suˈmisira leellinshoommo baxille dihawanno. (Mt 6:20; Ib 6:10) Noonke dandoonna heeˈnoommo gari addi addiha ikkinoti egennantinote. Ikkirono, Yihowara soqqamate dandiineemmore baala assinummoro hagiirraamma ikkineemmo. (Ga 6:4; Qo 3:23) Lowo diro, lowo kume ikkitanno roduuwi Beeteelete soqqantino. Atino umikki fajjonni Beeteelete soqqama dandaatto? Dandaattokkiha ikkiro, wolootu hatto assitanno gede jawaachisha woy Beeteelete soqqantanni noori tenne baxxitino soqqanshonsa agurtannokki gede kaaˈla dandaatto?

BEETEELETE SOQQAMATE QIXXAAWA YITANNO VIIDIYO LAˈINI GEDENSAANNI, AANTE NOO XAˈMUWARA DAWARO QOLLE:

  • Beeteelete soqqamate kakkayisannonkeri maa ikka hasiissannosi?

  • Mitootu Beeteelete soqqammiro afiˈnanni atooti daafira mayite xawissino?

  • Beeteelete soqqanshora ikkado ikkate assa hasiissannori maati?

  • Beeteelete soqqanshora forme wonsha dandaattohu hiittoonniiti?