Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Woxawaajje 2017

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | HIZIQEELI 28-31

Yihowa Iso Magansidhannokki Daga Assitinorira Kiisinonsa

Yihowa Iso Magansidhannokki Daga Assitinorira Kiisinonsa

29:18-20

Yihowa iso magansidhannokki daga assitinorira kiisinonsaha ikkiro, ammanantino soqqamaasinesi assitannorira hakkiinni roore kiisannonsati dihuluullissannote!

BAABILOONETE DAGA ASSITINORE

Xiroosi katama gaangeessitino

ANI ASSOOMMORE

Hiikkonne ayyaanaamittete ola olamanni noommo?

BAABILOONETE DAAFURO

  • Xiroosi katama 13 diro woˈma gaangeessitino

  • Baabiloonete olanto madidhino

  • Baabiloone daafurinsara afidhinori dino

ANE DAAFURO

Yihowara soqqamate maa assoommo?

YIHOWA BAABILOONE KIISINO GARA

Yihowa Gibitse qafado asse uyinonsa

YIHOWA KIISINOERE

Yihowa kiisinoehu hiittoonniiti?