Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Busha rosicho qeeˈlate sharrama kiissannote yiniro gara dilawannohe?

Qummeeshsha: Ros 7:8a

Borro Elate: Tini borro mannu noonsa rosicho woyyeessiˈra dandaanno gara leellishannoha Qullaawu Maxaafi seera amaddino.

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Heeshshote giddo iillanno coye hoola didandiinanni. Heeshshonke giddo mitu coyi iillannonke wote, kaaˈlannonkeri maati?

Qummeeshsha: Ros 7:10

Borro Elate: [Qoola 10 nooha umi birxicho leellishi.] Tini borro heeshshonke giddo iillannonkere dandee saˈˈate kaaˈlannonkeha Qullaawu Maxaafi seera kultanno.

MAGANU YAANNORE MACCIISHSHITE HEGERERA HEEˈRI

Xaˈmo: Mannu baalunkura, maatenke miillarano jaallankerano suˈmu noonsa. Maganohona suˈmu noosi? Suˈmisi ayeti yaatto?

Qummeeshsha: Fu 6:3, lekkaallo.

Borro Elate: Tini biroshere Qullaawu Maxaafi Maganu daafira rosiisannoha wole duucha coye xawissanno. [Qoola 6 nna 7 noo hedo luphi assi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.