92:12

Saattu 100 saˈˈanno diro heeˈra dandaanno; kayinni guma laala diaguranno

Geerru aane noore assite ayyaanaamittetenni guma laaltanno:

92:13-15

  • Wolootu daafira huuccatto assa

  • Qullaawa Maxaafa xiinxalla

  • Gambooshshe haˈranna gambooshshu yannara hedo coyiˈra

  • Woˈnaalshansa wolootaho kula

  • Diinaggaabbe sabbaka