Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Woxawaajje 2016

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Halaale Rosiisi

Halaale Rosiisi

Wocawaaru aganinni hanafe Kiristaanu Heeshshonna Soqqansho Xiinxallote Maxaafichora “Halaale Rosiisi” yaanno birxicho afiˈrinohu haaru hasaawu bitimi fulanno. Mixonke xaˈmonna qummeeshsha horoonsiˈne mannaho Qullaawu Maxaafi halaale kulate.

Hasaawinsoommo manchira hasatto noosita anfummoro, borro woy woy jw.org aana fultinota mitte viidiyo leellinshe wole wote hasaawinseemmo wotira hasattosi lexxitanno gede assa dandiineemmo. Hasaawinsoommo manchi hasatto lexxitanno gede mulenni marre hasaawisate woˈnaala hasiissannonke. Haaru hasaawu bitiminna rosaanote kifilla Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo? yaanno maxaafihu fooliishshote xaphishshi aana xintantinote. Konni xaphishshira galagalle marre hasaawisate woy Qullaawa Maxaafa calla horoonsiˈne xiinxallo hanafisiisate kaaˈlitannonketi ledote xaˈmonna qummeeshshuwa no.

Heeshshonniwa massitanno doogo mitte callate. (Mt 7:13, 14) Addi addi ammaˈno harunsannoha duuchu gari manna hasaawinseemmo daafira, Qullaawu Maxaafi halaale mitto mittonka mancho baxisanno garinni kula hasiissannonke. (1Xi 2:4) Mannu ledo addi addita Qullaawu Maxaafi hajo kayinse hasaawate fullankoommore ikkinummoro, hattono ‘halaalu qaale taashshe coyiˈrate’ dandoonke woyyeessiˈnummoro, hagiirrinke lexxanno hattono mannaho halaale rosiinse guma afiˈra dandiineemmo.—2Xi 2:15.