Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | YOHAANNISI 1-2

Yesuusi Umi Maalale Loosi

Yesuusi Umi Maalale Loosi

2:1-11

Yesuusi umo loosino maalale isi ayimma daafira anfeemmo gede assitannonke. Tini Qullaawu Maxaafi xagge, aane noore rosiissannonkehu hiittoonniiti?

  • Yesuusira maalaamittete hagiirrira quwa saˈinokki lao noosi; isi dancha heeshsho heeˈrino hattono jaallasi ledo hagiidhino

  • Yesuusi mannaho lowo geeshsha hedanno

  • Yesuusi shaqqadoho