Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

AGAROOSHSHU SHAE

Xaˈmo: Sokkaasine addanka nooreeti?

Qummeeshsha: Fa 103:20

Borro Elate: Tini Agarooshshu Shae ittime, Qullaawu Maxaafi sokkaasinete daafira mayyaannoronna, insa ninke kaaˈlitankera woy gawajjitankera dandiitannohu hiittoonniitiro xawissanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Qullaawu Maxaafi sayinsete ledo sumuu yaanno?

Qummeeshsha: Iyo 26:7

Halaale: Qullaawu Maxaafi kulannohu sayinsete coyi garaho.

SONGOTE GAMBOOSHSHIHA KOYISHSHU WORAQATA (inv)

Borro Elate: Qullaawu Maxaafi aana xintantino lallawo woxe baaxxittokkinni macciishshattora koyinsoommohe. Lallawo shiqqannohu Gambooshshu Addaraashe yinannihu Magano magansiˈneemmo bayichooti. [Koyishshu woraqata uyi; hakkiinni gambooshshu yannanna base, hattono lallawote cuˈmo kuli.]

Xaˈmo: Konni albaanni Gambooshshu Addaraashenke dagge egennootto? [Hasiisannoha ikkiro, Mangistete Addaraashenkera Maa Maa Assinanni? yitanno viidiyo leellishi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.