Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Wocawaaro 2017

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | HIZIQEELI 42-45

Halaalu Magansiˈra Wirro Xintantu!

Halaalu Magansiˈra Wirro Xintantu!

Yihowa Hiziqeelira leellishinoti qullaawu mini daafira kultanno ajuuja, qafadame haˈrinohu ammanaminohu Yihudu manni halaalu magansiˈra wirro xintantannota buuxanno gede assitinonsa. Qoleno tini ajuuja Yihowa halaalu magansiˈra lainohunni kaajja seera fushshinota qaagganno gede assitinonsa.

Qeesootu mannaho Yihowa seera rosiissanno

44:23

Ammanaminohunna wodanaamu borojjichi qullaawa ikkinonna qullaawa ikkinokki coye bade rosiisinonketa leellishshanno lawishshuwa kuli. (bhs 130-131, saaxine)

Maganu daga isi shoominori ledo kaaˈlante loossanno

45:16

Songote cimeeyye ledo kaaˈlama dandiineemmohu hiitte doogganniiti?