Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Fonqolu Iillannoˈne Wote Yihowara Ammanamme

Fonqolu Iillannoˈne Wote Yihowara Ammanamme

Yesuusi Gede Ammanamme—Fonqolu Yannara yitanno viidiyo (THE BIBLE yaannohu hunda lai) laˈini gedensaanni, aante noo xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaalle:

  • Serge Maganoho ammanamannokki gede xixxiimboonnisihu hiittoonniiti?

  • Serge ammaname heeˈranno gede kaaˈlinosiri maati?

  • Serge ammanamasi Yihowa ayirranno gede assitinohu hiittoonniiti?