Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Kuuki yinanni giddichora roduuwu manna gambooshsheho koyisanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Wocawaaro 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Agarooshshu Shae yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha Qullaawu Maxaafinna sayinsete daafira kulannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate hakkiicho qummi assinoonnire horoonsiˈra dandaatto.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Halaalu Magansiˈra Wirro Xintantu!

Yihowa Hiziqeelira leellishinoti qullaawu mini daafira kultanno ajuuja, qafadame haˈrinohu ammanaminohu Yihudu manni halaalu magansiˈra wirro xintantannota buuxanno gede assitinonsa.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Halaalu Magansiˈra Naadattohu Mayiraati?

Halaalu magansiˈra kaajjadu xinti aana xintantino. Ikkina, Yihowa daafira rosakkinna isira soqqamate qoossokki woˈmanka wote hiincatto?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Israeele Gobbansa Higguro Afidhanno Atoote

Hiziqeeli qullaawu mini daafira laino ajuuja Israeelete daga qiinabbinota ikkitannota, mimmitoho kaaˈlantannotanna beˈe yitukki heedhannota leellishshanno.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowara Ammanammiro Atoote Afiˈnanni

Sasu Ibiraawootire kultanno xagge, Yihowara ammanamme heeˈneemmo gede kaaˈlitannonke.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Fonqolu Iillannoˈne Wote Yihowara Ammanamme

Yesuusi Kiristoosi fonqolu iillisi yannara Yihowara ammanamino. Guuntete xeˈne noonsari mannu ooso Yihowara ammanantannokki gede assannonsari tuncu yaannonsa wote Isira ammana dandiitanno?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Fiixiˈne Songotenni Bohamanno Wote Yihowara Ammanamme

Fiixinke songotenni bohamanno wote Yihowara ammanama qarra ikkitankera dandiitanno. Tenne yannara Yihowara ammaname heeˈrate mayi kaaˈlannonke?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowara Woˈmanka Wote Soqqantinanni?

Daanieeli woˈmanka wote Maganoho soqqamino. Isi mittu coyino ayyaanaamittete coye assannota hoolasira diwodhino.

KIRISTAANU HEESHSHORA

Yihowara Woˈmanka Wote Soqqantanno Gede Qajeelsensa

Haaro halashshaano soqqansho ganyite fultannonna diinaggaabbe soqqantanno gede hanafotenni kayissine qajeelse. Qullaawa Maxaafa xiinxallissinanni rosaanchi worba halashshaancho ikkanno gede kaaˈle.