Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Wocawaaro 2016

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIROD | FAARSO 119

‘Kaaliiqi Seeri Garinni Heeˈra’

‘Kaaliiqi Seeri Garinni Heeˈra’

Yihowa seeri garinni heeˈrate yaa uminke fajjonni Isi biddishshira maahoyye yee galate. Faarsaanchu, Yihowa seera harunsino hattono iso addaxxino Qullaawu Maxaafi giddo isi gedeeri batinyu dancha lawishsha ikkitannori noonke.

Addu hagiirre afiˈneemmohu Maganu seeri garinni heeˈnummorooti

119:1-8

Iyyaasu Yihowa biddishsha seekke addaxxannota leellishino. Isi hagiirraamonna qiniinosiha ikkate woˈmu wodanisinni Yihowa addaxxa hasiissannosita afino

Maganu Qaali iillannonke qarra dandiine saˈˈate kaaˈlitannonke jawaante aannonke

119:33-40

Ermiyaasi lowo qarri doyisse amadisi yannara waajjannokkitanna Yihowa addaxxannota leellishino. Isi bikku heeshsho heeˈrino hattono uyinoonnisi looso agurikki loosino

Maganu Qaalita gara ikkitino egenno afiˈranke waajjinummokki sabbankeemmo gede assitannonke

119:41-48

Phaawuloosi Maganu sokka baalunku mannira kula diwaajjino. Isi waajjikkinni Gashshaanchu Filikisira sabbaki yannara Yihowa kaaˈlannosita addaxxino

Wolootaho farciˈreemmo wote roore waajjeemmokkita leellisha dandeemmohu mamaati?

  • Rosu mine

  • Loosu basera

  • Maatete giddo

  • Wolewa