Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinsanni Wote Assa Hasiissannokkire

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinsanni Wote Assa Hasiissannokkire
OFOLLO
Text
Misile

Lowore Coyiˈra: Baalankare kula hasiissannoˈnehu gede assitine heddinoonte. Yesuusi mannu hedannonna gara ikkino coye buuxanno gede kaaˈlate xaˈmuwa xaˈmino. (Mt 17:24-27) Xaˈmo xiinxallo baxissannota ikkitanno gedenna rosaanchu maa buuxinoronna ammananno coyi maatiro afate kaaˈlitannoˈne. (be-AM 253 guf. 3-4) Xaˈmo xaˈmitinanni wote dawaro qola geeshsha cincitine agarre. Rosaanchu gara ikkitinokki dawaro qoliro, gara ikkitino dawaro kiˈne kultinante, ledote xaˈmo xaˈmitine gara ikkitino dawara umisi qolanno gede asse. (be-AM 238 guf. 1-2) Rosaanchu haaro roso huwata dandaanno gede sununni kulisi.—be-AM 230 guf. 4.

Rosu Raqaxamanno Gede Assa: Xiinxallissinanni birxichira nooha kiˈne affinoonni coye baala kultinoonte. (Yoh 16:12) Gufote giddo noote qara hedo aana illachishshe. (be-AM 226 guf. 4-5) Afate quqquxanno coye ikkiro nafa mitto mittonka coye kula qara hedo leeltannokki gede assitanno. (be-AM 235 guf. 3) Rosaanchu gufote giddo noota qara hedo wodanchiro, aante noo gufora saˈˈa hasiissano.

Kulle Calla Saˈˈa: Mixonke rosaano loosoho kakkaˈanno gede assate ikkinnina kulle calla saˈˈa diˈˈikkitino. (Lu 24:32) Rosu giddo nooha qara qummeeshsha horoonsidhine Maganu Qaali wolqa loossanno gede asse. (2Qo 10:4; Ib 4:12; be-AM 144 guf. 1-3) Leellanno lawishsha horoonsidhe. (be-AM 245 guf. 2-4) Rosaanchu qarra ikkannosirenna ammanannori maatiro hasaabbe; hattono rosu xawe leellannosi gede asse. Togo yitine xaˈma dandiitinanni: “Rossanni nootto rosi ma lawannohe?” “Tini Yihowa daafira maa rosiissannonke?” “Tenne amaale harunsa kaaˈlitannohehu hiittoonniiti?”—be-AM 238 guf. 3-5; 259 guf. 1.