Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Addu Baxilli Hiittooho?

Addu Baxilli Hiittooho?

Yihowa adhantinori woˈmanka wote mitto ikkite heedhanno gede assino. (Ka 2:22-24) Adhama diiga dandiinannihu foorretenni kainohunni ikkiro callaati. (Mil 2:16; Mt 19:9) Yihowa adhama hagiirraame ikkitara hasiˈranno; hakko daafira isi galte hayyotenni doodhatenna hagiirraame galte kalaqiˈrate kaaˈlanno biddishsha uyino.—Ros 5:4-6.

ADDU BAXILLI HIITTOOHO?, YITANNO VIIDIYO LAˈINI GEDENSAANNI AANTE NOO XAˈMUWA HASAABBE:

  • Firaankinna Baneyi beettonsa Liizi seejjino seejjo, hayyo nootenna baxillunnite yineemmohu mayiraati?

  • Adhamate heddine yanna sayissinanni mancho ‘Soorre biddi assa dandeemmo’ yitine heda hayyo ikkitinokkihu mayiraati?

  • Phaawuloosinna Phirisqilla Liizi hayyotenni mayyee amaalino?

  • Zakkaarinna Megaanni adhama mereero qarru kalaqaminohu mayiraati?

  • Jooninna Liizi hiikkonne ayyaanaamittete looso loosanno?

  • Adhamate qaale eˈnammora albaanni “wodanu giddo nooha giddoyidi manninaate” huwatate woˈnaala hasiissannonke? (1Ph 3:4)

  • Addu baxilli hiittooho? (1Qo 13:4-8)