Arfaasa 2018nni kayise, Kiristaanu Heeshshonna Soqqansho Gambooshshira haaru gafi shiqanno; kuni gafi interneetete aana noote xiinxallote kaaˈlitannote Qullaawa Borrote Haaro Alame Tiro (nwtsty) aana noote xiinxallote kaaˈlitanno mashalaqqe, viidiyonna misilla aana xintaminoho; xiinxallote kaaˈlitannoti Haaro Alame Tiro nookki songorano tini kifile shiqqanno. Kuni gafi gambooshsheho qixxaawatto wote lowo geeshsha kaaˈlannoheti dihuluullissannote. Baalunkunni roore, kuni gafi baxillaanchu Anninke Yihowawa albinni roore shiqatto gede kaaˈlannohe!