Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Roduuwu Seraaliyone yinanni gobbara dikkote giddo sabbakanni no

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO Sadaasa 2017

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Baqqi Yiiyye! yitanno metseetehanna Halaale Rosiisi yaannohu hunda nooha reyote daafira kulannoha lawishsha ikkannoha hasaawu bitima. Umikkiha hasaawu bitima qixxeessiˈrate hakkiicho qummi assinoonnire horoonsiˈra dandaatto.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Yihowahu Hanqu Barri Dayikkinni Iso Hasidhe

Yihowahu hanqu barra gate saˈˈate, Soffooniyaasi Israeelete mannira uyino biddishsha harunsa hasiissannonke.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

‘Yihudichu Uddano Seekkitine Cuˈmidhe’

Baalante gaˈrenni dayino manni buuramino Kiristaani ledo mitteenni Yihowa magansiˈrara bobbahanni no. Buuramino roduuwa kaaˈlineemmoti mite mite doogga hiikkuriiti

KIRISTAANU HEESHSHORA

Soqqanshonke Isilanchimma Woyyeessiˈra—Qoqqowinkera Heeˈranno Manna Baala Hasaawisa

Qoqqowinke giddo heeˈranno mannira baalaho dancha duduwo kula hasiˈneemmo. Konne assa dandiineemmohu hiittoonniiti?

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

‘Ilaalu Lagichiˈra’ Heedhe

‘Ilaalu lagichi’ maa riqiwanno? Mannu konni lagichiwa xooqannohunna hakko heeˈra dandaannohu hiittoonniiti?

KIRISTAANU HEESHSHORA

Kiristaanu Heeshshonna Soqqansho Gambooshshiha Haaro Gafa

Interneetete giddo nooti Xiinxallote kaaˈlitannoti Haaro Alame Tiro xiinxallate kaaˈlitanno mashalaqqe, misillanna viidiyo amaddino; tini gambooshsheho seekkite qixxaawatto gedenna baxillaanchu Annikki Yihowawa albinni roore gamba yaatto gede kaaˈlitannohe.

MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO

Adhamaˈne Yihowa Hagiirsiissannote

Milkiyaasi yannara heeˈrinohu Israeelete manni adhamansa diiganno wote, Yihowa magansiˈransanni dihagiidhino. Yannankera adhamino manni galtensara ammanama dandaannohu hiittoonniiti?

Kiristaanu Heeshshora

Addu Baxilli Hiittooho?

Yihowa adhamino manni hegere geeshsha mitto ikke heeˈrara hasiˈranno. Isi Kiristaanaho, galte hayyotenni doodhatenna hagiirraame galte kalaqiˈrate kaaˈlanno biddishsha uyino.