Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Mannu xiwamikki keere heeˈra halchanno. Xiwana gargadha dandiineemmoha lawannohe?

Qummeeshsha: La 22:3

Borro Elate: Baqqi Yiiyye! yitannoti tini borro, xiinxalloota ikkine xiwana abbannore gargadha dandiineemmo doogga kultanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Qarru iillannonke gede assannohu Maganohonso wolereeti?

Qummeeshsha: Iyo 34:10

Halaale: Maganu qarru iillannonke gede horo diassanno. Qarru iillanno gede assannohu Daawuloosiiti, gara ikkinokki coye doodhatenna mito wote busha yannara busha bayicho heeˈrate. Qarrammeemmo wote, Maganu kaaˈlankera hasiˈranno. Isi ninke daafira hedanno.

QULLAAWA MAXAAFA XIINXALLA HASIISSANNOHU MAYIRAATI? (Viidiyo)

Xaˈmo: Alame gashshe noohu Magano lawannohe? [Dawaro qola geeshsha agari.] Qullaawu Maxaafi tennera qolanno dawaro dhagge ikkitahera dandiitanno. Tini harancho viidiyo tenne hajore kultanno. [Viidiyo fani.]

Borro Elate: Konni maxaafiti 11ki fooliishsho, Maganu qarru heeˈrara sammi yiinohu mayiraatironna maa assate hedinoro kultanno. [Qullaawu Maxaafi Roso woy Maa Ronseemmo yinanni maxaafa eli.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.