Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 KIRISTAANU HEESHSHORA

Maganittete Rosi Manna Mulla Gimbannita Hoolanno

Maganittete Rosi Manna Mulla Gimbannita Hoolanno

Yihowa dimallaadanno. (Soq 10:34, 35) ‘Gosa baalanti, gaˈre baalanti, fiixu fiixunkunna addi addi afoo coyiˈranno manni’ baalunku isi albaanni taaloho. (Aj 7:9) Konni daafira, Kiristaanu songo giddo manna mallaada woy koˈonne kuˈuyiwiinni roorsa horonta dihasiissanno. (Ya 2:1-4) Maganittete roso ronse ayyaanaamittete gannate giddo heeˈnoommo daafira, mannu akati soorramanna laˈˈa dandiinoommo. (Is 11:6-9) Mallaadate akati hilihu nafa giddonke gatannokki gede sharrammeemmoha ikkiro, Maganu faale haˈneemmore ikkanke leellinsheemmo.—Ef 5:1, 2.

JOONIINNA GIDIYONI: ALBA BAARIGAARRATE, XA KAYINNI RODUUWAHO YITANNO VIIDIYO LAˈE. HAKKIINNI, AANTE NOO XAˈMUWA QOLATE WOˈNAALLE:

  • Babbadooshshenna manna mulla gimbannita hoolate mannu sharramanno sharronni maganittete rosi roorannohu hiittoonniiti?

  • Alamete doyichoha roduuwu maamaranke heddinanni wote dhagge ikkannoˈnehu maati?

  • Mittimmanke baˈannokki gede agaranke Yihowa ayirranno gede assitannohu hiittoonniiti?