Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Heeshshonna Soqqansho —Xiinxallote Maxaaficho

  |  Sadaasa 2016

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | ISAYAASI 6-10

Buuraminohu Masaalo Woˈmitanno Gede Assino

Buuraminohu Masaalo Woˈmitanno Gede Assino
OFOLLO
Text
Misile

Yesuusi ilamara lowo xibbi diri gate heeˈreenna, Isayaasi Buuraminohu ‘daga heedhannote Galiilu baattora’ sabbakannota masaalino. Yesuusi dancha duduwo duduwanninna rosiisanni Galiilu gobba qaccetenni qaccete geeshsha haˈrino; konni garinni tini masaalo woˈmitanno gede assino.—Is 9:1, 2.

  • Umi maalale loosinohu —Yoh 2:1-11 (Qaana)

  • Soqqamaasinesi doorino —Marq 3:13, 14 (Qifirinahoomi mule)

  • Ilaalu iima heeˈre rosiisino —Mt 5:1–7:27 (Qifirinahoomi mule)

  • Gunnittete afidhinoha mitto beetto reyotenni kayisino—Lu 7:11-17 (Nayini)

  • Reyotenni kaihu gedensaanni 500 meddi yaanno mannira leellino—1Qo 15:6 (Galiila)